Kennis en voorbeelden over inclusie en de Visie 2030

De kern van de Visie 2030, de gedeelde visie en ambitie van de leden van de VGN, is dat Nederland zich voor 2030 ontwikkelt tot een samenleving waarin iedereen – ongeacht beperking – gewoon kan meedoen en een betekenisvol leven kan leiden. Hoe verschillend de invulling daarvan per persoon ook kan zijn. Wie in het verlengde van de Visie2030 wil werken aan inclusie, heeft kennis nodig. In dit artikel zetten we een paar kennisbronnen op een rij.

Vacature VGN

Inclusie voor iedereen

Op de website Inclusie voor iedereen is kennis verzameld voor beleidsmakers, onderzoekers, professionals en burgers. De kennis is ingedeeld in vier groepen: 

-De Publicatie, waarin alle tot en met eind 2022 gevonden kennisproducten over inclusie zijn geordend en worden besproken.
-De Bibliotheek, waarin alle kennisproducten die als Pdf beschikbaar zijn (ook die na eind 2022 verschenen) zijn opgeslagen.
-De Praktijk, waarin veel praktische kennis en casuïstiek is opgenomen. 
-De Instrumenten, met handige checklists, rijtjes en tips over inclusie.

In alle onderdelen kun je selecteren naar thema (wonen, werken, leren, vervoer en vrije tijd) en in de bibliotheek ook naar auteur of naar jaar van verschijning van het betreffende kennisproduct. Inclusie voor iedereen biedt ook een nieuwsbrief, waarmee je op de hoogte blijft van de meest actuele kennis.

Deze site is een initiatief van Martin Schuurman en Anke Visserman. Zij hebben alle kennis die de afgelopen jaren rond inclusie is verschenen, verzameld en geordend en blijven ook nieuwe kennis toevoegen op de site. 

Kennisplein Gehandicaptensector

Het thema inclusie op het platform Kennisplein Gehandicaptensector is voor begeleiders een goede vindplaats voor voorbeelden van inclusie. Ook leer je hier hoe je inclusie kunt bevorderen vanuit je rol. Het Kennisplein biedt ook helpende tools, zoals over het omgaan met moeilijke informatie. 

Het Kennisplein is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. De VGN, Vilans en ZonMW zijn initiatiefnemers.

Leven=Meedoen

Er zijn in Nederland veel initiatieven, groot en klein, die eraan bijdragen dat mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen. Op het platform levenismeedoen.nl vind je hun ervaringen, tips en inspiratie. Zo kunnen organisaties (binnen én buiten de zorg) inspiratie opdoen en leren van elkaar. Bij ieder verhaal staan contactgegevens vermeld van de initiatiefnemer, zodat kennis en ervaringen laagdrempelig gedeeld kunnen worden. 

De VGN is de initiator van het platform, maar de inhoud ervan is gedeeld door iedereen die een bijdrage levert aan onze gedeelde visie. 

Bibliotheek Ieder(in)

Als belangenbehartiger zet Ieder(in) zich in voor (onder meer) de inclusie van mensen met een beperking. In hun online bibliotheek verzamelt Ieder(in) informatie hierover, zoals informatiebladen, onderzoeken en andere publicaties over het VN-verdrag Handicap. 

Plaatsvooriedereen.nl

Op Plaatsvooriedereen.nl is informatie te vinden (gericht op dienstverleners zoals gemeentes) over toegankelijkheid voor mensen met een LVB.

Muzus en de VGN ontwikkelde deze website (met steun van VWS) met de partners LFB, VNG, Divosa, Humanitas DMH, Middin en zes gemeenten (Amersfoort, Amsterdam, Hardenberg, Leeuwarden, Utrecht, Zwolle) 

Deze pagina is een onderdeel van