Blog

Kennis is nodig om visie VGN en inclusie te verwezenlijken

Leestijd: 2 minuten
29 augustus 2022

Op 30 augustus wordt een nieuwe website gelanceerd waarop alle vindbare kennis over inclusie wordt gebundeld: inclusievooriedereen.nl. Eén van de samenstellers, Martin Schuurman, legt uit waarom dat nodig is. ‘En er is méér op deze website te beleven.’

website over inclusie

VGN wil dat mensen met een beperking kunnen meedoen

In haar Visie Gehandicaptenzorg 2030 heeft de VGN het over een gezamenlijke ambitie, over de droom dat Nederland zich dit decennium zal ontwikkelen tot een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen en een betekenisvol eigen leven kunnen leiden, hoe verschillend dat ook kan zijn. De VGN zet dus helemaal in op inclusie.

Kennis is nodig om dat waar te maken

Om deze ambitie met z’n allen waar te kunnen maken, is kennis nodig. Want zonder de hulp van kennis is de weg naar inclusie lastig begaanbaar. Het gaat dan om kennis over mensen met een beperking, over wet- en regelgeving, stimuleringsmaatregelen, beproefde methoden, de rol van de context en over succes- en faalfactoren van inclusie. En natuurlijk over wat we onder inclusie verstaan.

Deze kennis is ruim voorhanden …

Het goede nieuws is dat kennis over inclusie in ruime mate voorhanden is.

  • Een organisatie die meer inclusief wil zijn voor mensen met een beperking, kan zich laten inspireren door de fraaie publicatie HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt van de Hanzehogeschool Groningen uit 2017.
  • Wie inclusie van mensen met een verstandelijke beperking handen en voeten wil geven, zal erg gebaat zijn bij het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2020. Daarin wordt - aan de hand van resultaten van kwantitatief onderzoek - diepgaand inzicht wordt gegeven in wat deze mensen nodig hebben om hun kwaliteit van leven te vergroten. Het SCP doet dit door hun zelfredzaamheid, hulpbronnen en kwaliteit van leven te vergelijken met die van mensen zonder een beperking.
  • En wie inclusief wonen gestalte wil geven, kan niet heen om de vele empirische kennis die hierover is verzameld door Ieder(in) en de Alliantie VN-verdrag Handicap.

… maar ook verspreid en versnipperd

Helaas is al die kennis over inclusie nogal verspreid en versnipperd. Tientallen onderzoekorganisaties, bureaus en vakgroepen doen onderzoek naar inclusie, elk op haar eigen gebied. Soms komt die kennis bij elkaar, bijvoorbeeld in publicaties van het College voor de Rechten van de Mens, dat gebruik maakt van databestanden van onder andere Nivel. Maar meestal staan die kennisproducten apart van elkaar, op een groot aantal verschillende vindplaatsen. Door die versnippering zijn lang niet altijd beleidsmakers, verwanten en zorggebruikers op de hoogte van de kennis die juist voor hen bruikbaar is. En dat is jammer.

We hebben kennis gebundeld op een nieuwe website

Anke Visserman en ik hebben daar wat aan gedaan. We hebben in een uitgebreide studie alle kennis over inclusie uit de afgelopen jaren die we konden vinden, verzameld, gesorteerd en neergelegd in een publicatie. Vanaf dinsdag 30 augustus is deze publicatie beschikbaar voor de buitenwereld.

5 domeinen: wonen, werk, onderwijs, vrije tijd en mobiliteit

Dit gebeurt op de nieuwe website inclusievooriedereen.nl. Al navigerend kan de bezoeker op vijf domeinen (wonen, werk, onderwijs, vrije tijd en mobiliteit) bestaande kennis over inclusie tot zich nemen. Op elk van deze domeinen wordt ook aangegeven hoe de route naar meer inclusie er uit kan zien en worden adviezen voor beleidsmakers gegeven. De publicatie als geheel kan worden gedownload.

Ook praktijkgerichte informatie die past bij je levensreis

Er is méér op de website te beleven. Naast de publicatie is er een praktijkgedeelte, waarin het op elk van de domeinen mogelijk is om aan de hand van een levensreis informatie tot je te nemen die past bij de behoefte aan een eigen inclusief en volwaardig leven. Er kan ook gekozen worden voor professionele informatie. Dit praktijkgedeelte is interactief, ondersteunend en verbindend.

Interactief sparren met andere bezoekers

En zoek je informatie maar kun je deze niet vinden? Dan is er een platform waarop je vragen kunt stellen of kunt sparren met bezoekers of collega’s. Hier kunnen ook eigen onderwerpen worden ingebracht. Op deze manier is de website een plaats waar kennis en praktijk samen komen. Door deze interactie kunnen wij de publicatie en de website ook weer verder verrijken en actueel houden.

Met elkaar naar meer inclusie

We willen samen bouwen aan meer inclusiviteit voor iedereen. We geloven dat dit ook voor mensen zonder een beperking beter is en voor iedereen welzijn oplevert. Door onze krachten te bundelen komen wij tot een inclusieve samenleving. Het is een beweging die alleen succesvol kan zijn wanneer mensen met een beperking, verwanten, beleidsmakers, bedrijven, onderwijs, gemeente, overheden, zorgprofessionals en onderzoekers met elkaar samenwerken.

Informatie

Martin Schuurman is zelfstandig onderzoeker en adviseur en heeft een eigen bureau, Kalliope Consult. Anke Visserman was lang directeur in de gehandicaptenzorg en is nu innovator en toezichthouder.

De website inclusievooriedereen.nl staat vanaf 30 augustus live.

Martin Schuurman portret
Martin Schuurman Zelfstandig onderzoeker en adviseur

Deze pagina is een onderdeel van: