Maatschappelijke beweging: ‘We delen het liefst lessen waar je meteen morgen mee aan de slag kunt’

Als VGN werken we aan een handicapvriendelijke samenleving. Een samenleving op basis van wederkerigheid. En waarin iedereen gelijkwaardig is – ongeacht je beperking. Dat ideaal bereiken we niet in ons eentje, daar is een maatschappelijke beweging voor nodig. In 2023 zetten we mooie stappen in de goede richting. Frank van der Linden en Annette Imhof vertellen erover.

twee mensen aan het werk in een cafe kijken lachend naar elkaar. tekst leven is meedoen

De VGN wil deel uitmaken van de beweging naar een inclusieve samenleving. Imhof: ‘En we willen die beweging op gang helpen en houden. In 2022 hebben we een werkagenda opgesteld waarin we beschreven hoe we dat willen doen. En in 2023 zijn we daarmee aan de slag gegaan.’

Leven is meedoen

De werkagenda bestaat uit drie sporen. Van der Linden: ‘Het eerste spoor gaat er eigenlijk om dat we laten zien dat het kán. Daarvoor hebben we het online platform Leven is meedoen gelanceerd. Dat staat vol met goede voorbeelden en inspirerende verhalen over meedoen. En het wordt continu aangevuld. Op dit moment richt het platform zich nog vooral op mensen van binnen de sector, dus professionals en mensen met een beperking. De komende tijd trekken we dat steeds breder – voor maatschappelijke beweging moeten we per slot van rekening juist ook buiten de sector kijken.’

Imhof: ‘Bij al die verhalen proberen we te focussen op het adagium ‘groot denken, klein doen’. We delen het liefst lessen waar je meteen morgen mee aan de slag kunt.’

Meters maken – ook in het lab

Het tweede spoor van de werkagenda gaat om meters maken. Van der Linden: ‘Daarbij focussen we op een bepaald thema, waarop we écht zaken voor elkaar willen krijgen. Afgelopen jaar was dat het thema werk. We zijn partner geworden van Simpel Switchen dat het makkelijker maakt om aan het werk te gaan vanuit de dagbesteding, we hebben ons ingezet in een netwerk rond activiteiten en werk, en we zijn aan de slag gegaan met het verkennen van een samenwerking met de sector Bouw en Infra. Alles om barrières te slechten, en het logischer en makkelijker te maken voor mensen met een beperking om te werken.’

Imhof: ‘En we hebben een nieuwe editie van Lab 2030 georganiseerd. Daarbij nodigen we teams van locaties vier dagen uit om even uit de praktijk te stappen, en bieden we hen de ruimte om te experimenteren. Dit jaar was het thema ‘Weg met de traditionele dagbesteding’. Het Lab was vooral interessant voor teams die werken met mensen met een complexere zorgvraag. We trapten het traject af in maart. We deelden toen zelf een aantal voorbeelden waarvan we als VGN denken: daar willen we meer van.’

‘‘Bij alle verhalen hebben we het adagium ‘groot denken, klein doen’. We delen het liefst lessen waar je meteen morgen mee aan de slag kunt.’’

Kleine stapjes naar het doel

Van der Linden: ‘Vervolgens gingen de teams een experimenteertraject van een half jaar in. Ze gingen aan de slag met praktische opdrachten en ontmoetten elkaar op Labdagen. Experts uit de sector gaven praktische tips en een coach hielp de organisaties om ook echt voortgang te boeken. Uiteindelijk hebben twee keer tien teams zo’n traject doorlopen in 2023. En ze hebben allemaal een andere manier van kijken en doen ontwikkeld. Eén deelnemer vertelde me dat hij nergens meer naartoe kan zónder te kijken welke kansen er liggen voor de bewoners van zijn locatie. Dat is geweldig natuurlijk.’

Imhof: ‘We horen ook terug dat die manier van kijken echt tot verandering in de praktijk leidt. Ik weet van mensen met een beperking die al vrijwilligerswerk deden bij de voetbalvereniging, maar dat sinds kort op hetzelfde moment doen als vrijwilliger zónder beperking. Dat lijkt een kleine, logische stap. Maar het zijn precies die stapjes die we moeten zetten als we ons doel willen bereiken.’

Iedereen aan zet

Het derde spoor heet: Iedereen aan zet. Van der Linden: ‘Dat spoor draait om het in beweging krijgen van de maatschappij. Afgelopen jaar hebben we daarom onze Visie 2030 gepresenteerd op het festival van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En we zijn gestart met voorbereidingen voor bijeenkomsten die we organiseren met de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. Om ook met hen in gesprek te gaan over de visie.’

Imhof: ‘Tegelijk merken we dat we als VGN soms nog wel wat te veel op onze eigen sector gericht zijn. Daarom hebben we een verbindende vernieuwer aangenomen. Een nieuwe medewerker voor het bureau, die zich juist op de wereld búíten de gehandicaptenzorg focust. Daarmee hopen we de komende jaren grote stappen te kunnen gaan zetten.’.

Meer lezen

Dit artikel is een onderdeel van het jaarverslag van de VGN over het jaar 2023.