Achtergrond

Markant #6 juli 2009

06 mei 2013

Interview > Jo Terlouw
Achtergrond > Hersenonderzoek
Achtergrond > Armoede onder gehandicapten
Achtergrond > Kennismarkt
Cover > Sporten stimuleren

Interview: 'Het is trekken en duwen'
Zorgaanbieders hebben onvoldoende lef om een tegengeluid te mobiliseren, vindt Jo Terlouw, directeur van belangennetwerk KansPlus. Anders maakten ze meer werk van medezeggenschap.

Achtergrond: Hersenonderzoek
Fouten in de aanmaak van verbindingen in de hersenen leiden tot verstandelijke handicaps, denkt hersenonderzoeker Ger Ramakers. Als je er vroeg bij bent, kun je gevolgen nog beperken door de ontwikkeling te stimuleren en misschien zelfs door medicijnen toe te dienen.

Achtergrond: Armoede onder gehandicapten
Harde cijfers zijn er niet. Maar uit de praktijk blijkt dat steeds meer mensen met een beperking in armoede leven. Wat zijn de oorzaken en wat de potentiële oplossingen? vijf deskundigen geven hun visie.

Achtergrond: Kennismarkt
Het Kennisplein, een initiatief van Vilans, VGN en MEE Nederland, moet uitgroeien tot hét knooppunt voor kennis in de gehandicaptensector. Werkplaatsen, bijeenkomsten, scholing en een website dragen hieraan bij.

Cover: Sporten als prioriteit
Verstandelijk gehandicapten bewegen te weinig. Daarom is Gehandicaptensport Nederland een ambiteus programma gestart om sporten te stimuleren. De organisatie wil dat instellingen beweging verankern in hun beleid.