Markant # 7 september 2009

Interview > Ursie Lambrechts
Achtergrond > Zorgboerderijen
Achtergrond > 10 jaar Perspectief
Cover > Vertrouwen noodzakelijk

Interview: 'Niet elke school kan elk kind aannemen'
Het proces naar passend onderwijs moet worden heroverwogen, zo blijkt uit advies van de Evaluatie en adviescommissie Passend onderwijs waarvan Ursie Lambrechts voorzitter is. 'Er moet een transparant stelsel ontstaan, waarin kinderen die extra zorg nodig hebben sneller terechtkomen op de juiste plek.'

Achtergrond: Boer blijf boer
Het aanbod van zorgboerderijen is explosief gegroeid, de afgelopen 10 jaar. Niet altijd is duidelijk wat deze boerderijen te bieden hebben. Het wordt daarom tijd orde in de chaos te scheppen.

Achtergrond: All inclusive
Mensen met een beperkin wonen steeds meer met degenen voor wie ze gekozen hebben en hebben vaker werk dat past bij hun mogelijkheden. Dat blijkt uit de kwaliteitsevaluaties van Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap.

Cover: Wat gij niet wilt dat u geschiedt...