Achtergrond

‘Mensen met een beperking fietsen graag’

22 januari 2014

Mensen met een matige tot ernstige beperking vinden het fijn om te sporten. Vooral fietsen is populair. Toch doet ruim tachtig procent het te weinig, met ernstig overgewicht tot gevolg. Bovendien hebben mensen met een beperking bij het bewegen motorische beperkingen. Het onderzoeken van sportwensen kan het sporten toegankelijker maken, stellen twee vierdejaars studenten bewegingsagogie aan de Hogeschool Nijmegen.

Danny Berendsen en Falko Wouters onderzochten de wensen van 230 cliënten en hun begeleiders bij Siza ’s Koonings Jagt, en zagen dat ze het liefst fietsten, en dan bij voorkeur in de sportzaal. Van tevoren wilden de cliënten de ruimte verkennen, zodat ze tijdens de les niet werden afgeleid door nieuwe dingen in hun omgeving. De meeste cliënten en begeleiders vinden muziek tijdens het sporten prettig, net als vaste begeleiding en een duidelijk begin- en eindpunt van de les. Alleen over de samenstelling was verschil van inzicht: cliënten sporten het liefst in een groep, begeleiders zien hen het liefst individueel sporten.
Omdat de resultaten van dit onderzoek in grote lijnen overeen komen met eerder onderzoek, vermoeden de studenten dat ze ook gelden voor andere instellingen. Wat nieuw was in dit onderzoek was de voorkeur voor fietsen als activiteit. Sterk punt van dit onderzoek was het gebruik van foto’s in de vragenlijsten die gemaakt waren in de eigen omgeving van de cliënten. Met herkenbare fietsen erop.

Deze pagina is een onderdeel van: