Achtergrond

Mensen met een beperking willen regulier werk

07 februari 2013

Er moet meer aandacht komen voor de mogelijkheden van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek door mensen met een beperking uit vier Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Nederland. Aan het onderzoek namen vier cliënten deel van zorgorganisatie Dichterbij.

Op vrijdag 8 februari wordt het Duitstalige onderzoekrapport, Auch wir arbeiten in Europa!, aangeboden aan wethouder Ramon Testroote van Venlo. In het rapport staat dat veel mensen met een beperking een kans willen krijgen in het reguliere arbeidsproces. Gemeenten kunnen daaraan bijdragen door het bedrijfsleven te voorzien van goede informatie. Daarnaast is goed onderwijs nodig, het liefst vanuit regulier onderwijs.

De cliënten van Dichterbij hebben samen met cliënten uit de andere landen bezoeken gebracht aan werkvoorzieningen en bedrijven in alle vier de landen. Ook hebben zij gesprekken gevoerd met politici en belangenbehartigers.

Volgens Miriam Linders van Dichterbij, die de cliënten heeft begeleid, willen mensen met een beperking in alle vier de landen dat er beter naar hen wordt geluisterd. ‘Als zij zeggen dat ze ander werk willen, krijgen ze vaak te horen: jij kunt dat niet. Misschien is dat soms ook waar, maar dan is het toch goed als zij zelf - onder begeleiding van een jobcoach - de kans krijgen om dat te ervaren.’

Er zijn volgens Linders ook verschillen waargenomen tussen de landen. Opvallend is dat in Noorwegen, waar gemeenten al langer verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning, gemeenten zelf bedrijven hebben opgericht waar mensen met een beperking werken. ‘Maar ook daar kom je mensen tegen die eigenlijk liever in een gewoon bedrijf zouden werken.’

Dichterbij zelf helpt jaarlijks ruim tweehonderd cliënten aan een betaalde baan of aan dagbesteding. Dat eerste gebeurt met behulp van jobcoaches.

Het rapport is te downloaden via www.ook-wij-werken-in-europa.nl

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning