Nieuws van leden

Gilde Opleidingen en Dichterbij leiden samen de ‘holistische zorgprofessional’ op

06 december 2022

Een opleidingstraject voor de zorgmedewerker van de toekomst? Misschien is dat wel de uitkomst van de samenwerking tussen Dichterbij en Gilde Opleidingen, Noord- en Midden-Limburg.

Studenten Gilde Opleidingen

Beschikken over een holistisch mensbeeld

‘We zoeken in onze organisatie naar generalisten in de gehandicaptenzorg; mensen die beschikken over een holistisch mensbeeld. Die brede insteek helpt cliënten om een betekenisvol leven te leiden en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dat staat centraal in onze missie’, zegt Rusalka Santing, HR-adviseur Leren en Ontwikkelen bij Dichterbij in Gennep. ‘We willen dat mensen die bij ons aan de slag gaan zich deze filosofie vanaf dag een eigen maken. Op de ROC’s worden vakgebieden veelal apart gedoceerd. Zo zit in het huidige zorgonderwijs bijvoorbeeld een duidelijke knip tussen gezondheidskunde en agogie. In dit traject maken we die meer één, in een samenhang tussen werkend leren en lerend werken.’

Meer integrale aanpak bij opleiden

Volgens Karlijn Cuppen (docent agogiek en intern ondersteuner BBL-team bij Gilde opleidingen) speelt Dichterbij in op veranderingen in de gehandicaptenzorg. ‘Je ziet nu dat veel medewerkers in één zorgdiscipline hun papiertje halen. Maar je krijgt in het werk van alledag steeds vaker te maken met domeinen die elkaar overlappen. Dat moet je kunnen inschatten. Gedrag komt voort uit basale menselijke behoeften die te veel of juist onvoldoende worden vervuld, maar er kan ook sprake zijn van een medische oorzaak. Naast de verstandelijke beperking met eventueel psychische - of psychiatrische problemen, is ook een trend dat onze doelgroepen steeds ouder worden. Je moet dus kijken naar het totaalbeeld.  Dat vraagt om een meer integrale aanpak bij het opleiden.’

Pioniersproject van Gilde en Dichterbij

Het pioniersproject van Gilde en Dichterbij is recent van start gegaan met twee klassen met elk twintig deelnemers. Bijzonder is de mix die je in de schoolbanken aantreft, een zelden vertoonde combinatie van uiteenlopende opleidingen, niveaus én leeftijd. ‘Er zitten jongeren bij die aan de start van hun loopbaan in de zorg staan, maar ook zij-instromers die aan een tweede carrière beginnen en medewerkers van Dichterbij die zich willen verdiepen of verbreden. Het zit allemaal door elkaar, werkt met elkaar en leert van elkaar. Dat aspect sluit aan bij nieuwe vaardigheden die nodig zijn, zoals goed kunnen samenwerken met andere zorgprofessionals waardoor je gebruik maakt van ieders aanvullende expertise.

Ook is er nadrukkelijk aandacht voor nieuwe competenties en samenwerkingen met andere studierichtingen zoals facilitair en techniek’, aldus Santing.  De gevolgde werkwijze mag dan, mede door de inkleuring door Dichterbij, onconventioneel zijn: er wordt gewoon voldaan aan de wettelijke kaders voor een diploma. ‘Wel wordt de praktijk van de werkplek steeds meer leidend’, vertelt Cuppen.

Docenten die kunnen mee-ontwikkelen

Het traject vraagt om docenten die kunnen meedenken en – ontwikkelen. Zij krijgen volop de ruimte om hun creativiteit en vak-kwaliteiten aan te spreken. ‘De ene keer komen de deelnemers naar school, de andere keer gaan docenten naar de studenten toe. We gebruiken ook ‘duo-docenten’ waardoor we de diverse disciplines beter kunnen integreren.

Durven afwijken van de standaard

Voor het onderwijs is deze samenwerking eveneens een hele uitdaging’, meent ze. De uitkomst is dat de cliënt wel vaart bij deze nieuwe ontwikkelingen. ‘Die krijgt te maken met een medewerker die beter kan beoordelen wat precies nodig is in bepaalde situaties. Een verpleegkundige of begeleider die weet te handelen, goed communiceert en durft af te wijken van de standaard’, aldus Cuppen.

Santing hoopt dat Dichterbij er met dit opleidingstraject ook een extra troefkaart op de arbeidsmarkt bij krijgt. ‘Er komt met deze benadering meer ruimte voor maatwerk; deelnemers creëren een eigen leerroute. Via mond tot mond-reclame willen we deze boodschap overbrengen. Als dat lukt worden we ook als werkgever een interessante partij.’