Dichterbij en Gilde Opleidingen gaan samenwerken om tekort aan begeleiders aan te pakken

Dichterbij en Gilde Opleidingen gaan een duurzame verbintenis aan om een toenemend tekort aan begeleiders in de gehandicaptenzorg aan te pakken en in te spelen op een veranderende ondersteuningsbehoefte van cliënten.

Dichterbij en Gilde Opleidingen
Peter Thuis (bestuursvoorzitter Gilde Opleidingen) en Cecile Stallenberg (lid raad van bestuur bij Dichterbij) bekrachtigen de overeenkomst.

Tekort aan gekwalificeerde begeleiders in de gehandicaptenzorg

Zowel op landelijk niveau als in de regio’s waarbinnen Dichterbij opereert, is er sprake van een toenemend tekort aan goed opgeleide en gekwalificeerde begeleiders in de gehandicaptenzorg. Om te komen tot meer en goed opgeleide medewerkers in de gehandicaptenzorg gaan Dichterbij en Gilde Opleidingen een partnerschap aan, zodat nu en in de toekomst kwalitatieve begeleiding aan cliënten kan blijven worden verleend. Vanuit een gezamenlijke visie en ambities gaan ze intensief samenwerken.

Uitdagingen samen aangaan

De partners willen hun samenwerkend vermogen inzetten om antwoord te vinden op de vragen die er vandaag zijn, maar ook anticiperen op de uitdagingen van morgen. Want die uitdagingen zijn er volop: niet alleen is er sprake van tekorten, ook is er sprake van een veranderende ondersteuningsbehoefte waarbij het functioneren, de veerkracht en eigen regie van cliënten een complex geheel vormen. Dichterbij streeft naar een menswaardig en betekenisvol leven voor haar cliënten in alle levensfasen. En dat vraagt om goede en kwalitatieve begeleiding.    

Werkend leren en lerend werken

De verbinding wordt gezocht in allerlei opzichten. Samen zijn ze al bezig met het ontwikkelen van een goede samenhang tussen werkend leren en lerend werken want dat zorgt voor goed opgeleide, nieuwe vakmensen. De samenwerking richt zich ook op ontwikkelmogelijkheden voor huidige medewerkers van Dichterbij. Gezien de veranderende begeleidingsvraag is het voortdurend blijven ontwikkelen van medewerkers belangrijk. Er wordt maatwerk toegepast in wie wat leert zodat iedereen op een passend niveau kan instromen want niet elke medewerker heeft evenveel tijd, begeleiding en lessen nodig.  

Door op deze manier samen te werken houden we ook het beroepsonderwijs arbeidsrelevant en maken we het toegankelijker. We versterken de gezamenlijke opleidingsinfrastructuur (kennis en faciliteiten). En dat komt ten goede van de dienstverlening richting de cliënt. 

Vliegende start

Vandaag is een mooie dag, want de samenwerking wordt meteen afgetrapt met een opleidingstraject voor een aantal medewerkers van Dichterbij. Bijzonder aan dit traject is dat deze medewerkers in opleiding met verschillende niveaus en opleidingen in één klas zitten. Het mooie hiervan is dat deze medewerkers tijdens de opleiding de interdisciplinaire samenwerking ervaren, op eenzelfde wijze als in een team. Zo leren ze niet alleen hun eigen vakgebied maar zien ze ook direct intensief de raakvlakken en overlap met de andere functies. Docenten van Gilde Opleidingen gaan samen met instructeurs en vakexperts van Dichterbij deze vakmensen opleiden.

Deze pagina is een onderdeel van