Achtergrond

Minister Helder toont zich begripvol tijdens kennismaking met VGN

11 maart 2022

Een vertegenwoordiging van het VGN-bestuur heeft op woensdag 9 maart persoonlijk kennis gemaakt met de minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder. Daarbij kwamen onder andere de arbeidsmarktproblematiek, de Cao-onderhandelingen en de complexe zorg ter sprake. De minister toonde zich betrokken, bleek gemotiveerd om de gehandicaptenzorg meer in beeld te brengen en toonde begrip voor de vraag om meer middelen, zonder toezeggingen te doen.

minister conny helder

Het bezoek aan de minister ging gepaard met een brief waarin de VGN de meest urgente thema’s samenvatte en een factsheet over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg (zie bijlagen). Daarmee kon de inhoudelijke kant van de kennismaking van een goede onderbouwing worden voorzien. Niet alleen met betrekking tot de knelpunten op de arbeidsmarkt en de complexe zorg, maar bijvoorbeeld ook voor wat betreft de zorg over de overheveling van behandeling en de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Cao-onderhandelingen

Ook de vastgelopen cao-onderhandelingen kwamen tijdens de kennismaking dus aan bod. De VGN-delegatie pleitte er nadrukkelijk voor dat er structureel aanvullende middelen komen om, conform het SER-advies, de achterstand op de markt en de andere zorgsectoren te kunnen inlopen. De minister toonde begrip voor dit standpunt, maar deelde mee geen toezeggingen te kunnen doen, al helemaal niet in het licht van de actuele omstandigheden.

Meer zichtbaarheid

De bewindsvrouw gaf wel aan zich zeer betrokken te voelen bij de gehandicaptenzorg en dat ze intrinsiek gemotiveerd is om de sector meer en goed voor het voetlicht te brengen. Ook wil ze de handschoen oppakken om te werken aan een meer inclusieve samenleving en daarmee de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking verbeteren. Er is na afloop van de kennismaking afgesproken dat de ontmoeting op korte termijn een vervolg krijgt.

 

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: