Nieuws

CAO-delegatie doet ambitieus voorstel

13 december 2021

Na drie verkennende gesprekken zijn op 13 december de onderhandelingen voortgezet die moeten leiden tot een nieuwe CAO voor de Gehandicaptenzorg. Een volledig voorstel met een ruim loonbod, bevordering van duurzame inzetbaarheid, terugdringing van werkdruk en een passend opleidingsbudget, vond nog niet in alle opzichten gehoor bij de vakbonden.

CAO Gehandicaptenzorg

De VGN-delegatie is van mening dat er een goed voorstel op tafel ligt. “Wij hebben de ambitie om echt samen het verschil te maken op belangrijke thema’s,” stelde delegatieleider en VGN-bestuurder Arend Vreugdenhil direct na de eerste echte onderhandelingsronde vast.

Loon

Het voorstel omvat een marktconforme loonstijging voor alle medewerkers en een extra stijging voor de middengroepen, conform het SER-advies. Daarnaast is er een voorstel gedaan om door loondifferentiatie ook de lagere functiegroepen extra te belonen en een minimum-inkomensgarantie te bieden voor medewerkers vanaf 21 jaar.

Meer grip

Naast dit voorstel is een stevig pakket aan balansregelingen ingebracht, met onder andere extra verlof, de mogelijkheid om verlof langer te sparen en de carrière af te bouwen. Hierbij is prioriteit gegeven aan de mogelijkheden voor herstel. Met dit pakket en met aanscherpingen in de toepassing van de jaaruren systematiek krijgen medewerkers meer mogelijkheden om persoonlijke keuzes te maken over hun werk-privébalans.
In het voorstel is voorts ruim aandacht geschonken aan zeggenschap, veiligheid en ontwikkeling.

Inspirerende basis

De inzet van de VGN is mede gebaseerd op de landelijke rapporten en adviezen  ‘Het betere werk’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en ‘Aan de slag voor zorg’, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt van de SER. Deze bieden belangrijke inzichten over hoe bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden voor de middengroepen kunnen worden verbeterd. “Deze adviezen boden inspiratie om onze inzet te verbreden naar de invulling van goed werkgeverschap door de branche en sterkten ons in onze overtuiging bij de voorbereidingen op de onderhandelingen,” aldus Vreugdenhil.

Vervolg

Een aantal onderdelen van de genoemde VGN-voorstellen stuitte op onbegrip aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Er volgden veel vragen aan de vakbondszijde, waardoor de partijen tijdens de eerste onderhandeling nog niet tot elkaar konden komen. Ze spraken wel af zich de komende tijd in de voorstellen te verdiepen. Op 17 januari worden de onderhandelingen voortgezet.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: