Achtergrond

Nivel-onderzoeker Hille Voss wint CaRe Award 2022 voor beste proefschrift

24 mei 2022

In haar proefschrift verkent dr. Hille Voss het belang van tijdig in gesprek gaan over toekomstige zorg en behandelingen in de laatste levensfase met mensen met een verstandelijke beperking. Wat zijn de wensen van mensen met een verstandelijke beperking rond het levenseinde? En hoe bespreek je deze het beste? Een zeer relevant onderwerp in de zorg voor deze bijzondere doelgroep. Vanwege de grote wetenschappelijke én maatschappelijke impact van haar proefschrift, ontving Hille Voss op 12 mei 2022 deze award.

Uitreiking CaRe Award Hille Vos

Elk jaar wordt tijdens de CaRe-dagen de zogenaamde CaRe Award uitgereikt aan de promovendus wiens proefschrift het meest getuigt van wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie.

Spreken over zorgwensen en behoeften in de laatste levensfase 

Het proefschrift van Voss behandelt de vraag hoe de zorg rondom het levenseinde goed is af te stemmen op de wensen en behoeften van mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor is het belangrijk dat zorgverleners tijdig in gesprek gaan met mensen zelf én hun naasten over mogelijkheden voor toekomstige zorg en behandelingen, ook wel Advance Care Planning (ACP) genoemd. Het promotieonderzoek van Hille Voss bestond uit een systematische literatuurstudie en een dossieronderzoek. Daarnaast interviewde ze mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgverleners over hun wensen en voorkeuren voor ACP. Op basis hiervan zijn tien competenties geformuleerd die belangrijk zijn voor ACP. 

Lees het hele artikel  

Deze pagina is een onderdeel van: