Achtergrond

onderzoek gehandicaptenzorg

20 september 2012

De geschiedenis van de gehandicaptenzorg wordt digitaal toegankelijk. Vanaf 10 oktober zijn twee initiatieven online: het digitale museum van ’s Heeren Loo en de Canon van de Gehandicaptenzorg. Dat staat in Markant nummer 8 van oktober 2012.

De geschiedenis van de gehandicaptenzorg dreigde verloren te gaan, constateerden Max Paumen en Christa Carbo in de Markant-publicatie Liefdewerk en oud papier uit 2009. Historisch materiaal lag te verstoffen op zolders. Voor geschiedenisonderwijs was in de opleiding steeds minder tijd. Dat moest veranderen. GZ-psycholoog Teun Post werd op een idee gebracht door de canon van Nederland. Hij ontwierp een toegankelijke en beknopte canon, waarin ruim 200 jaar geschiedenis van de sector voorbij komt in vijfentwintig onderwerpen. Belangrijke gebeurtenissen als het radicale integratie-experiment Dennendal, de schokkende beelden van een vastgeketende Jolanda Venema en de oprichting  van de eigen vereniging van mensen met een verstandelijke beperking Onderling Sterk in 1985 zijn in de canon opgenomen. Iedereen kan meepraten over aanvullingen.
De oudste en grootste instelling voor gehandicaptenzorg ’s Heeren Loo bestond vorig jaar honderdtwintig jaar. Dat was aanleiding om de eigen geschiedschrijving op een hoger plan te brengen. De beide digitale initatieven liepen vrijwel gelijk op, en versterken elkaar. Op de twee websites is op passende plekken heen en weer te klikken tussen de canon en het digitaal museum.
Ook ’s Heeren Loo schuwt de moeilijke episoden niet. Brandon, de jongen die in het nieuws kwam omdat hij grote delen van de dag zat vastgeketend, is opgenomen. ‘Je hoeft je niet te schamen voor de geschiedenis’, zegt woordvoerder Artwin Nuhn. ‘De geschiedenis laat juist zien dat ook vroeger vanuit de beste bedoelingen zorg werd verleend. De manier waarop zorg wordt verleend is een weerspiegeling van de samenleving van dat moment.’ www.canongehandicaptenzorg.nl, www.museum-sheerenloo.nl.