Achtergrond

Ons eigen gedrag

27 september 2017

De meest ongemakkelijke zin uit deze Markant staat wat mij betreft in een reportage over crisisopvang De Doorstroom van Dichterbij. ‘Tachtig procent van het gedrag van onze cliënten wordt bepaald door ons eigen gedrag’, zegt een medewerker daarin.

Misschien valt op dat percentage wel wat af te dingen, maar zowel deze reportage als een artikel over het terugdringen van vrijheidsbeperking laten zien dat er zeker een kern van waarheid in zit. Als we zeggen dat een cliënt vastloopt, is het eigenlijk de begeleiding die vastloopt.

Dit inzicht legt een grote verantwoordelijkheid bij medewerkers om hun vakmanschap op de juiste manier in te vullen. Om rustig te blijven, ook als het even misloopt. Om met een open blik te kijken naar de mensen die ze ondersteunen, ook als ze die al jaren kennen. En om dan ook hun kennis in te zetten.

Dichterbij neemt deel aan het Platform EVB+, waar een groeiend aantal organisaties kennis en ervaring deelt over de ondersteuning van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Ik was begin dit jaar bij de oprichting ervan en ik ben heel enthousiast over dit initiatief, dat gedreven wordt vanuit de inhoud.

Wat mij betreft is dit de richting waarin de gehandicaptensector zich zou moeten ontwikkelen: medewerkers met verstand van zaken en een open blik delen nieuwe inzichten met elkaar en leggen moeilijke situaties aan elkaar voor. Bestuurders hoeven alleen maar te organiseren dat zij daartoe de mogelijkheid krijgen.

FRANK BLUIMINCK DIRECTEUR VGN
FBLUIMINCK@VGN.NL
TWITTER @FRANKBLUIMINCK

Frank Bluiminck
Frank Bluiminck Voormalig directeur VGN

Deze pagina is een onderdeel van: