Achtergrond

Psychiatrische problematiek vaak niet herkend in gehandicaptenzorg

14 januari 2014

Psychiatrische problemen worden vaak niet herkend bij mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Dat blijkt uit de dagelijkse praktijk van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Daarom heeft het CCE voor dit jaar een leergang ‘vermoedens van psychiatrische problematiek’ opgezet voor de disciplines die het meeste met deze groep cliënten te maken hebben: Artsen voor verstandelijk gehandicapten, psychiaters en gedragsdeskundigen.

‘Vaak zijn bij cliënten die bij ons worden aangemeld wel diagnoses gesteld, maar niet altijd de juiste’, stelt projectleider Wilmar Harpe van het CCE. ‘De symptomen zien er vaak anders uit bij mensen met een verstandelijke beperking. Mensen krijgen soms ook medicatie die ze niet helpt. Het is nog niet zo lang geleden dat Anton Dosen erop wees dat mensen met een verstandelijke beperking psychiatrische problemen kunnen hebben. Daarvoor werden de problemen altijd aan de beperking geweten.’
Voor de leergang zijn verschillende deskundige sprekers uitgenodigd, onder wie uiteraard dr. Anton Dosen, Emeritus hoogleraar psychiatrie, AVG Peter de Man van Parnassia in Den Haag en GZ-psycholoog Paula Sterkenburg van Bartiméus in Doorn.
Het niet herkennen van psychiatrische problemen leidt ertoe dat mensen niet de behandeling krijgen die ze nodig hebben en onnodig lijden. Zelfverwonding kan voortkomen uit een behandelbare depressie, bijvoorbeeld. Een van de sprekers komt betogen dat gedragsregulerende medicatie niet bestaat. Het effect van op het gedrag van medicatie is namelijk niet te voorspellen. Toch wordt deze medicatie zeer vaak voorgeschreven bij agressieve cliënten. Daar wil het CCE iets aan doen

Samenwerking
Het CCE besteedt tijdens de leergang veel aandacht aan de samenwerking tussen de disciplines. Die is van groot belang, omdat ieder vanuit zijn eigen kennis belangrijke bijdragen aan de diagnose en behandeling kan leveren. Tijdens de cursus wordt gereflecteerd in groepjes van drie, bij voorkeur samengesteld uit de drie disciplines. ‘Voor psychiaters, artsen en gedragsdeskundigen is het lastig de problematiek te herkennen, omdat mensen met een ernstige verstandelijke beperking zich vaak niet kunnen uitspreken. We willen het gesprek en de samenwerking tussen de disciplines op gang brengen’, zegt Harpe.
De cases worden door de cursisten ingebracht. Een fictieve casus loopt als rode draad door de leergang. Op de laatste cursusdag gaat het gesprek over de toepasbaarheid van de nieuwe inzichten. Belangstellenden kunnen zich tot half februari voor de leergang aanmelden via de website van het CCE. Als de leergang succesvol is, wordt hij structureel aangeboden.

www.cce.nl

 

Deze pagina is een onderdeel van: