Achtergrond

‘Quota voor gehandicapten stellen werkt niet’

21 januari 2013

Veel beleidsmakers uit verschillende Europese landen en van de Europese Unie waren het erover eens: het verplicht stellen van quota voor het in dienst nemen van gehandicapten werkt niet. Grote bedrijven betalen met plezier de boete als ze niet aan de quota voldoen, het werkt stigmatiserend voor de doelgroep en het beleid richt zich teveel op de beperkingen van deze werknemers, in plaats van op hun mogelijkheden. Bovendien werken de meeste mensen met een beperking in kleinere bedrijven, waarvoor de quota niet gelden.

Dat zeiden vertegenwoordigers uit Polen, Engeland en Noorwegen op een conferentie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag over actieve inclusie van jongeren met beperkingen en gezondheidsproblemen. Donner gaf indertijd als minister van  Sociale Zaken opdracht te onderzoeken hoe in elf verschillende landen wordt omgegaan met arbeidsparticipatie van gehandicapten en chronisch zieken. De resultaten van het onderzoek werden op de conferentie aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma. Zij prees de onderzoekers voor het ‘precies op tijd’ aanleveren van het verslag. Op dit moment legt het departement de laatste hand aan de nieuwe Participatiewet. Opmerkelijk is dat staatssecretaris Klijnsma vanaf 2015 fasegewijs quota wil invoeren voor werknemers met een beperking. Stimulerende maatregelen hebben de afgelopen jaren volgens haar niet het gewenste effect gehad op de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Wat wel werkt, zo blijkt uit het rapport, is goede en langdurige begeleiding van de werknemer met een beperking zelf, ook bij het ontdekken van eigen talenten, goede samenwerking tussen alle bij de werkzoekende betrokken partijen, goed en beroepsgericht onderwijs, flexibele arbeidscontracten en een goede betalingssystematiek. Iemand die slechts acht uur kan werken, moet niet door wetgeving of inkomstenderving worden tegengehouden. Als mensen met een beperking eenmaal de arbeidsmarkt op komen, wennen andere werknemers daar vanzelf aan, is de verwachting. De samenleving wordt dan vanzelf gastvrijer. In Engeland blijkt bovendien dat actieve inclusie op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking per pond vijftig cent winst oplevert.