Achtergrond

Reorganisatie bij Vilans

22 november 2012

Bij kenniscentrum Vilans worden ongeveer dertig van de 150 arbeidsplaatsen opgeheven. Dit gebeurt in het kader van een reorganisatie die volgens de voorzitter van de raad van bestuur, Henk Nies, noodzakelijk is om de organisatie toekomstbestendig te maken.

‘De maatregelen zijn getroffen om beter te kunnen inspelen op veranderende vragen vanuit het veld en om soepel te kunnen meebewegen met de financiering’, aldus Nies. ‘We zien dat het aantal complexe projecten waarin we organisaties ondersteunen toeneemt. Daar willen we met deze reorganisatie op inspelen.’

Vilans heeft te maken met teruglopende inkomsten. Nies: ‘Verschillende landelijke programma’s zijn afgerond. Na jaren van groei, krijgen we nu minder inkomsten vanuit VWS. Ook in het veld zijn de budgetten krap, zoals iedereen weet. Dat betekent dat we extra gaan inzetten op nieuwe opdrachten en dat we ons meer op nieuwe opdrachtgevers richten.’

Binnen de reorganisatie wordt ook het team dat zich bezig houdt met gehandicaptenzorg getroffen. ‘Maar we zorgen ervoor dat de continuïteit in alle aandachtsgebieden van Vilans, dus ook gehandicaptenzorg en inclusie, gewaarborgd is door medewerkers anders over de teams te verdelen’, zegt Nies.

Bij de keuzes die zijn gemaakt, zijn volgens Nies niet de aandachtsgebieden als uitgangspunt genomen. De drie doelgroepen van Vilans, te weten ouderen, mensen met beperkingen en chronisch zieken, blijven de volle aandacht houden.

Vilans richt zich op vier centrale thema’s: zelfredzaamheid, medewerkers, kwaliteit en doelmatigheid en wijkgericht werken. Deze thema’s worden uitgevoerd voor de drie doelgroepen, waaronder ook de gehandicaptenzorg. ‘Ook het onderwerp inclusie blijft daarmee op de agenda. Dat is voor de toekomst van de langdurende zorg van cruciaal belang’, aldus Nies. ‘Het was in feite het hoofdthema van mijn oratie van afgelopen week.’

De arbeidsplaatsen die verloren gaan, verdwijnen deels via natuurlijk verloop, deels door het niet verlengen van tijdelijke contracten en deels door gedwongen ontslagen.

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning