Achtergrond

Special Heroes krijgt leerlingen met een beperking aan het sporten

02 juli 2013

Het sportstimuleringsprogramma Special Heroes heeft in drie jaar ruim 17.000 leerlingen met een beperking of langdurige ziekte aan het sporten gekregen. Sport is op de 185 deelnemende scholen voor speciaal onderwijs duurzaam verankerd in het beleid. Driekwart van de scholen gaat ook na de projectperiode door met sporten op sportscholen in de buurt.

Dat staat in het evaluatierapport van Special Heroes over 2009-2012. Het succes is te danken aan de inzet van sportverenigingen, scholen, vrijwilligers, gemeenten en provincies. De aanpak werkt omdat het zowel leerlingen als organisaties aanspreekt.

Het ministerie van VWS blijft het initiatief in elk geval tot 2015 ondersteunen. Het wordt dan ook toegankelijk gemaakt voor kinderen met auditieve beperkingen en gedragsproblemen (cluster 2 en 4 scholen).

Special Heroes is een initiatief van Gehandicaptensport Nederland, het Nederlands Olympisch Comité, NOC*NSF en de PO-Raad.