Achtergrond

Subsidie EVC Jeugd- en gezinsprofessional bijna ten einde

Leestijd: 2 minuten
20 februari 2023

Een specifieke groep jeugdprofessionals of hun werkgever kunnen subsidie krijgen voor een Erkenning Verworven Competenties (EVC)-procedure. Omdat deze subsidieregeling bijna ten einde loopt, is het goed dat u weet dat er nog een paar maanden zijn om beroep te kunnen doen op deze regeling.

Munten

Waar is deze subsidie voor?

Professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming mogen bepaalde werkzaamheden alleen uitvoeren als ze geregistreerd zijn bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Voldoet een zorgverlener niet aan die registratie-eisen, dan biedt het EVC-traject hbo Jeugd- en gezinsprofessional misschien uitkomst.

Tot en met 1 augustus 2023 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor EVC-procedures die al afgerond zijn of uiterlijk 1 maart 2023 zijn gestart.

Wat zijn de criteria om subsidie te krijgen?

Aan de volgende criteria moet worden voldaan om nog in aanmerking te komen voor deze regeling:

  • De jeugdprofessional moet zich tussen 1 januari en 31 maart 2018 hebben aangemeld voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het kwaliteitsregister jeugd;
  • De jeugdprofessional heeft tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 een aanvraag tot inschrijving in de kamer jeugd- en gezinsprofessional van het kwaliteitsregister jeugd ingediend en staat hier ingeschreven onder de voorwaarde dat bij de eerste herregistratie scholing op het niveau van passend hoger beroepsonderwijs is;
  • De jeugdprofessional kan zich tot 1 april 2023 herregistreren met een passend diploma op hbo-niveau of het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional;
  • De jeugdprofessional moet uiterlijk 1 maart 2023 zijn gestart met de EVC-procedure;
  • De jeugdprofessional volgt de EVC-procedure uitsluitend bij één van de erkende EVC-aanbieders.
  • Per jeugdprofessional wordt één keer subsidie verstrekt.

Ook gelden een aantal andere voorwaarden.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de subsidie en over de EVC procedure op de website van:

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: