Achtergrond

Van Rijn: ‘Samenwerking nodig in langdurige zorg.’

02 juli 2013

Zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten moeten samenwerken om de hervorming van de langdurige zorg te laten slagen. Dit zegt staatssecretaris Martin van Rijn in het julinummer van Markant.

In de gehandicaptenzorg is samenwerking vooral belangrijk bij kwetsbare doelgroepen. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen met intramurale zorgzwaarte die nu een extramurale indicatie hebben, om toch zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Als de ondersteuning wordt overgeheveld naar gemeenten, wordt dat een dure groep. Het risico ontstaat dat deze kinderen daardoor eerder naar een intramurale voorziening zullen moeten gaan. ‘Er moet geen oneigenlijke afwentelingsdruk ontstaan vanuit de extramuralisering naar de kern-AWBZ, of omgekeerd’, zegt Van Rijn hierover. Hij is over dit onderwerp met zorgaanbieders en gemeenten in gesprek. Om zorg op maat te krijgen moeten er ook meer arrangementen komen die tussen formele en informele zorg in liggen, vindt Van Rijn. Hierbij moeten zowel gemeenten als verzekeraars betrokken zijn, en verschillende zorgaanbieders. Er zal in de nieuwe situatie een veel groter beroep ontstaan op de professionele kennis en kunde van de zorgverleners zelf. Die moeten de ruimte krijgen om zelf te oordelen, in plaats van alleen maar protocollen te moeten volgen, aldus Van Rijn.

Deze pagina is een onderdeel van: