Verkiezingen

In de periode rond de verkiezingen hebben we flink van ons laten horen. Vanuit een positieve toon en mét resultaat. Boris van der Ham en Ernst Klunder vertellen erover.

Regeerakkoord van groot belang

Van der Ham: ‘Het regeerakkoord van een kabinet is heel belangrijk voor de kansen van mensen met een beperking. Allereerst door de wet- en regelgeving, die kan bijdragen aan een inclusievere samenleving. Daarnaast door de beschikbare middelen en de inrichting van het zorgstelsel, waardoor onze leden hun werk goed kunnen doen. Wij vinden dat het vorige kabinet daar wel wat heeft laten liggen. Vandaar dat we in de periode rond de Tweede Kamerverkiezingen flink van ons hebben laten horen. Op allerlei manieren en in alle fases. Van het moment van het opstellen van de verkiezingsprogramma’s, tot het kennismaken met de nieuwe Kamerleden en het lobbyen bij de informateur. En daarover natuurlijk onze leden weer informeren.’

‘Een belangrijk moment in onze lobby was het aanbieden van ons manifest aan een tiental Kamerleden. Dat deden we in Den Haag, samen met twee ervaringsdeskundigen, een ouder en een persoonlijk begeleider. Samen gingen we in gesprek met Kamerleden, vanuit een positieve toon.’

Meedoen in de maatschappij

Klunder: ‘Iedereen is het er namelijk wel over eens dat mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in de maatschappij. In elk verkiezingsprogramma worden daar mooie woorden over gesproken. De vraag is alleen: hóé dan? Want de praktijk is weerbarstiger. Wij hebben daar ideeën over. Dat de samenleving minder ingewikkeld moet bijvoorbeeld, dat er goede werkcondities voor onze leden zijn en dat er niet te veel schotten tussen zorgsectoren en ministeries moeten zitten bijvoorbeeld. Al die ideeën staan in het manifest. En we merken dat daar positief op gereageerd wordt.’

‘Een mooi succes is bijvoorbeeld dat de loonsom met ruim een procent verhoogd is. Daar zijn we echt heel blij mee. Net zoals met het resultaat van de lobby over de coronacompensatieregeling. Het gaat dan om een vergoeding voor meerkosten, bijvoorbeeld voor mondkapjes, en een vergoeding voor omzetderving, bijvoorbeeld de dagbesteding, waar tijdens de lockdown geen cliënten kwamen. Dat gaat om veel geld, en het is ook voor 2021 weer gelukt.’