Achtergrond

Vertrouwen

29 mei 2019

Jaarlijks zijn er de verkiezingen voor  de zorgmanager van het  jaar. Het lijkt mij een grote eer om hiervoor genomineerd te worden. Helemaal als je de zorgmanager van het jaar wordt! Zorgmanager van het jaar zie ik als een pluim op je hoed voor wat je hebt gedaan voor en met vele anderen. Want zeg nu zelf, zonder de ander ben je niets en heb je niets te managen.

vrouw lacht en steekt duim omhoog

Jaloers…? Nee, niet echt... of misschien toch wel ... en u? 
Op 18 april is bekend geworden wie de zorgmanager van het jaar 2019 is geworden. Bij het schrijven van deze column ben ik nog in het ongewisse. Wel is duidelijk wie de drie genomineerden zijn. Als ik de achtergrondinformatie lees over de genomineerden, is er veel herkenning. Herkenning in de vraagstukken waar deze drie managers mee zijn geconfronteerd. De aard en omvang van de vraagstukken zijn complex, uitdagend en spannend en… je kunt het niet alleen. Onder toezicht staan, een crisis op vele fronten of een bloeiende organisatie opbouwen in vijf jaar. Er valt veel te managen en de wijze waarop je dat doet is bepalend voor het succes, zo lees ik.

Hoe ze het managen vorm hebben gegeven, maakt deze drie personen tot genomineerden. Het zijn mannen met lef. Ja, het zijn deze keer drie mannen, maar ik ken veel vrouwen die ook een nominatie waard zijn. Het zijn allen mensen die het anders durven te doen, die vernieuwend willen zijn en de medewerkers het vertrouwen geven. Geen klassieke ‘top down aanpak’, ook niet bij de grootste uitdaging.

Bij de nu genomineerden gaat het om liefdevolle zorg, transparantie, in mensen geloven. Reflecteren op je handelen, nee niet vrijblijvend maar maandelijks, leren en verbeteren. Mensen aanspreken op hun talent vanuit de overtuiging dat je dan het verst komt. Visie en lef en het vermogen dit om te zetten in concrete actie. Drie typen bestuurders die allen het verschil maken.

Als ’oudere’ bestuurder lees ik de achtergrondverhalen over deze genomineerden met veel plezier. Het geeft vertrouwen en hoop voor de toekomst. Maar wat mij het meest treft zijn de nieuwe antwoorden, anders denken en anders doen.

Deze pagina is een onderdeel van: