Nieuws

Stichting POS Nederland werkt aan kwaliteit van bestaan

04 april 2018

Zorgorganisaties Radar, Estinea en Arduin bundelen hun kennis en krachten en richten samen Stichting POS Nederland op. Samen met andere gebruikers van het instrument de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS) en de Supports Intensity Scale (SIS) in Nederland werken zij verder aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en methodieken rondom ondersteuning en kwaliteit van bestaan.

Kwaliteit van Bestaan gaat over dat wat belangrijk is voor ieder mens, ook voor mensen met een beperking. Denk hierbij aan persoonlijke ontwikkeling, zelf keuzes maken en erbij horen in de samenleving. Werk maken van kwaliteit van bestaan is ook werk maken van het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.

Instrument POS

De POS is een prachtig instrument dat als leidraad dient bij het in gesprek gaan met mensen over hun kwaliteit van bestaan. Dat is de basis van het POS-gesprek. De uitkomsten van dit gesprek zijn het nieuwe vertrekpunt voor het ondersteuningsplan. Met die uitkomsten kan nog veel meer gedaan worden. Op organisatieniveau kan gekeken worden welke beslissingen kunnen bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van bestaan.

Stichting POS Nederland

Ondanks dat er veel overeenkomsten zijn tussen zorgorganisaties heeft ook iedere organisatie haar eigen manier van werken. De ´couleur locale´. De samenwerking in Stichting POS Nederland creëert de mogelijkheid om gericht van elkaars kwaliteiten te kunnen leren en samen te werken aan het verder verbeteren van de ondersteuning aan mensen met een beperking. Stichting POS Nederland voorziet onder andere in trainingen en studiedagen met betrekking tot ondersteuning en Kwaliteit van Bestaan. Het gebruikersplatform van Stichting POS Nederland is de ontmoetingsplaats waar nieuwe inzichten en methodieken ontwikkelt kunnen worden. Een wetenschappelijke adviesraad zal de voorgestelde ontwikkelingen vervolgens toetsen. Dat is waar Stichting POS Nederland sterk aan hecht, werken met betrouwbare en valide instrumenten en methodieken. 

Wilt u meer weten over Stichting POS Nederland of wilt u zich ook aansluiten, neem dan een kijkje op de website www.posnederland.nl of mail naar contact@posnederland.nl.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit