Achtergrond

VGN is de brancheorganisatie voor de gehandicaptenzorg

07 december 2017

Mensen met een beperking moeten het leven kunnen leiden dat zij willen. Daar zet de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zich voor in.

Wij helpen mensen met een beperking het leven te leiden dat zij willen ...

Dat doel bereiken we door organisaties in de gehandicaptensector te ondersteunen, door een maatschappelijke positie in te nemen en door innovatieve ontwikkelingen te stimuleren en beschikbaar te maken. Met sommige manieren hebben we meer ervaring dan met andere. Maar dit is de koers die we uitgezet hebben. We zien onszelf daarom ook als een organisatie in beweging.

... door organisaties, medewerkers, cliënten en verwanten te ondersteunen

Onze leden zijn organisaties die gehandicaptenzorg bieden. We zijn er voor iedereen die bij deze organisaties betrokken is. Voor de bestuurders, de medewerkers, de cliënten en hun verwanten. We ondersteunen hen bij zaken als de CAO, helpen hen continu verbeteren met een Kwaliteitskader, maken ons hard voor passende financiering en wetgeving en zorgen ervoor dat er ook in de toekomst voldoende goede medewerkers zijn.

... door zichtbaar te maken wat leven met een beperking betekent

Het is nog steeds ongelofelijk ingewikkeld om in Nederland te leven met een beperking. We zien het daarom als onze maatschappelijke opdracht om zichtbaar te maken wat het leven met een beperking betekent. Wat het is om wel een huis te hebben, maar geen baan. Of hoe het is om overheidsbrieven niet te begrijpen, of een bioscoop niet in te kunnen met een rolstoel. Ook laten we zien wat wij als branche doen om mensen te ondersteunen én wat de maatschappij kan doen. Dit doen we bijvoorbeeld met de campagnes Nederland Onbeperkt en De Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland.

... en door de voorhoede te versterken

Er zijn allerlei mooie innovatieve ontwikkelingen in de gehandicaptensector. Technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld, maar ook nieuwe samenwerkingen tussen bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en justitie. Wij stimuleren die ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken wat werkt en waarom. En dat vervolgens te delen binnen de sector én daarbuiten. Zo versterken we de voorhoede en dragen we bij aan ons doel: mensen met een beperking helpen om het leven te leiden dat zij willen.

Deze pagina is een onderdeel van: