Achtergrond

VGN verkrijgt subsidie ter verbetering van de verbinding tussen onderwijs en praktijk

Leestijd: 2 minuten
21 januari 2024

Op 31 augustus 2023 heeft VGN een aanvraag projectsubsidie Toekomstagenda Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking 2023 - 2026 ingediend voor de periode van 4 september 2023 tot en met 31 december 2026. De subsidie is verleend.

Geld

In de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking is aangekondigd dat er een verbetering nodig is in de verbinding tussen onderwijs en praktijk binnen de gehandicaptenzorg. Zowel voor studenten van diverse zorgopleidingen (waaronder maatschappelijke zorg en social work) als voor de steeds groter wordende groep zij-instromers/herintreders. 

Middels vier trajecten gaat VGN hieraan werken:
    1. Het operationaliseren en implementeren van Vakbekwaam = Inzetbaar;
    2. Inzetten op innovatie van de werkbegeleiding en intervisie;
    3. Inbedden ‘anders organiseren’ binnen het opleiden voor de gehandicaptenzorg;
    4. Zichtbaarheid van de GHZ in de opleidingen vergroten.

De activiteiten vallen onder de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Met de activiteiten die worden verricht wordt een bijdrage geleverd aan het doel van de Toekomstagenda: het toekomstbestendig maken van de gehandicaptenzorg.

De subsidie betreft € 779.440,00 voor de periode van 4 september 2023 tot en met 31 december 2026.

De volledige tekst van het hoofstuk Arbeidsmarkt & Vakmanschap (waar deze subsidie onderdeel van is) is hier te lezen.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: