Visie 2030: ‘In 2023 was de Visie 2030 het uitgangspunt bij alles wat we deden’

Het is alweer vier jaar geleden dat de VGN een ambitieuze, langjarige visie aannam: de Visie 2030. Die beschrijft hoe de gehandicaptenzorg er in 2030 uit moet zien, en in wat voor maatschappij die zorg ingebed moet zijn. Inmiddels is de visie het uitgangspunt bij álles wat de VGN doet. Overal komt de visie steeds meer tot uiting. En we zorgen dat op steeds meer plekken in de sector het gesprek over het hart van die visie gevoerd wordt. Annette Imhof en Beatrijs van Riessen vertellen hoe. 

Man in een rolstoel met begeleider

Van Riessen: ‘Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. En een betekenisvol eigen leven kan leiden, ongeacht de zwaarte van een beperking. Dát is het hart van onze visie. Dat overstijgt de sector van de gehandicaptenzorg. We kunnen die visie immers alleen waarmaken als we dat samen met de rest van de maatschappij doen. Niet voor niets is de Maatschappelijke Beweging één van de vier groeigebieden die we definieerden in de visie.’

Kompas bij alles wat we doen

Imhof: ‘Tegelijkertijd is het zaak dat we als sector het goede voorbeeld geven. Dat we de Visie 2030 als kompas gebruiken bij álles wat we doen. Voor de VGN hebben we dat punt inmiddels wel bereikt. Het jaarplan 2022 was al het eerste jaarplan dat volledig gestoeld was op de thema’s en ideeën uit de visie. Dat was in 2023 natuurlijk opnieuw het geval. En inmiddels durf ik wel te zeggen dat in 2023 de visie het uitgangspunt was bij alles wat we deden. In iedere lobby, ieder plan, elk stuk en elke activiteit speelt de visie een hoofdrol.’

Van Riessen: ‘Bij iedere bijeenkomst die we organiseren, is de visie een van de hoofdonderwerpen. In het HR-beleid van het VGN-bureau is de visie inmiddels helemaal verweven, zoals bij het inwerken van nieuwe medewerkers. En op de ALV van onze vereniging bespraken we dit jaar niet meer alleen de gebruikelijke huishoudelijke zaken, maar lieten we ook een preview zien van theatervoorstelling De Verwanten. Daarin laten acteurs met een licht verstandelijke beperking zien hoe belangrijk het is om je verwant te voelen met anderen. Zo benadrukken we overal het belang van consequent werken aan hetzelfde doel.’

‘‘De visie was het uitgangspunt bij alles wat we deden. In iedere lobby, ieder plan, elk stuk en elke activiteit speelt de visie een hoofdrol.’’

Brandjes blussen én vooruitkijken

Imhof: ‘Ook bij onze leden zien we dat de Visie 2030 steeds vaker als uitgangspunt geldt voor hun eigen plannen en visies. Tegelijkertijd kregen we ook signalen dat de visie wel eens naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Dat komt vooral doordat de actualiteit alle aandacht opeist. Als je iedere dag druk bent met brandjes blussen, zit je misschien wel niet te wachten op een langjarige visie waar je óók nog wat mee moet. Terwijl de visie juist helpt en ook ontwikkeld is als antwoord op die problemen. Daarom hebben we een document geschreven om leden te helpen dat over het voetlicht te brengen.’ 

Van Riessen: ‘Sowieso is het soms natuurlijk lastig om iets abstracts als een langjarige visie direct te vertalen in dagelijkse acties. Voor de medewerkers van het bureau zijn daarom kernwaarden ontwikkeld. Als handvat om de visie aan hun eigen werkzaamheden te koppelen. Die kernwaarden zijn: maatschappelijk betrokken, verbindend, toegankelijk en ondernemend. Ze beschrijven de manier waarop we voor en met onze leden en in coalities willen werken. En als dat lukt, werken we altijd ook aan het waarmaken van de visie, is het idee.’

Tangram voor gesprekken

Imhof: ‘We hebben ook een Tangramspel ontwikkeld, dat draait om de kernwoorden uit de visie, om de groeigebieden en de burning issues. Het spel bestaat uit een Tangrampuzzel met gesprekskaarten. In eerste instantie was het bedoeld om binnen het bureau ook op een ongedwongen manier in gesprek te blijven over wat de Visie 2030 voor iedereen persoonlijk betekent. En inmiddels is het een instrument dat we voor alle leden beschikbaar gaan maken. Het spel wordt geproduceerd op werklocaties van onze leden, en is bedoeld voor teams van diezelfde leden. Zo kan iedereen die in de gehandicaptensector werkt met elkaar het gesprek voeren over de Visie 2030 en brengen we het naar de praktijk.’

Over de Visie 2030

Het hele visiedocument vind je hier. De kern lees je hieronder. 

HET HART

In 2030 heeft Nederland een samenleving waarin mensen met een beperking kunnen meedoen. Een samenleving waarin zij een betekenisvol eigen leven kunnen leiden, ongeacht de zwaarte van hun beperking. Dat is onze droom, het hart van onze visie. De invulling van wat een betekenisvol leven is, zal heel verschillend zijn. 

DE GROEIGEBIEDEN

Leren & ontwikkelen 
Ieder mens wil leren, ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen. Dat geldt voor mensen met een beperking, hun directe netwerk, professionals en de omgeving. De gehandicaptensector staat voor een leven lang leren, ontwikkelen, hoe klein de stapjes soms ook zijn. Leren en ontwikkelen is afgestemd op ieders vaardigheden en beweegt mee met de veranderende samenleving.

Werk 
In 2030 draagt iedereen in de samenleving naar vermogen bij en de samenleving maakt daar ruimte voor. De gehandicaptensector wil de samenleving daarin ondersteunen. In 2030 is de wereld van werk een wereld waarin iedereen kan participeren. Mensen met een beperking zijn collega’s en medewerkers, net als ieder ander. 

Technologie 
Technologie helpt mensen met een beperking om hun eigen leven zo betekenisvol en zelfstandig mogelijk te leiden. Technologie is gericht op het realiseren van slimme oplossingen voor mensen met een beperking op het gebied van: wonen, leven, leren, werken, taal en gezondheid.

Maatschappelijke beweging 
In 2030 is de VGN onderdeel van een maatschappelijke beweging die in en met coalities samenwerkt, zodat er een handicapvriendelijke samenleving ontstaat. Een samenleving die is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid, vanuit de erkenning dat mensen zonder en met beperking gelijkwaardig zijn. Ontmoetingen zijn voor iedereen leerzaam en waardevol.

Meer lezen

Dit artikel is een onderdeel van het jaarverslag van de VGN over het jaar 2023.