Achtergrond

Werken met mbo certificaten: adviesdocument kansrijke beroepen

28 juni 2023

Het afgelopen jaar heeft VGN samen met 5 zorgorganisaties: Plurijn, 's Heerenloo, Abrona, Bartimeus en Amerpoort het adviesdocument Kansrijke beroepen ontwikkeld.

Oproep

De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibel opleiden. Dat begint bij valideren en erkennen wat iemand al in huis heeft aan kennis en ervaring. Inmiddels is dit adviesdocument ook door andere zorgorganisaties omarmd en zij ondersteunen dit initiatief door hun logo te koppelen aan het adviesdocument. Op deze manier krijgt het document meer civiele waarde. Ook enthousiast geworden over deze werkwijze? Stuur dan het logo van uw zorgorganisatie naar secretariaat@vgn.nl en laat daarmee zien dat u dit adviesdocument ondersteunt.

Mbo-certificaten

De mbo-certificaten behorende bij Maatschappelijke Zorg niveau 3 en niveau 4 zijn vergeleken met een aantal kansrijke (aanpalende) diploma’s, te weten: 

  • Sport en Bewegen N3 en N4
  • Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening
  • Doktersassistent
  • Onderwijsassistent
  • PABO
  • Pedagogisch Werk N3 en N4
  • CMV
  • Propedeuse Hbo opleidingen
  • Horeca

Vergelijking met kwalificatiedossier MZ

Op basis van deze vergelijkingen blijkt dat kandidaten met een kansrijk diploma mét enkele mbo-certificaten al snel inzetbaar kan zijn (bekwaam = inzetbaar) om het werk te kunnen doen als begeleider in het primaire proces in de verstandelijk gehandicapten zorg. Het is goed om te weten, dat bij de vergelijkingen soms een werkproces in de omschrijving niet helemaal overeenkomt, maar het gewenste gedrag en resultaten wel. We hebben door onze oogharen heen gekeken en niet woord voor woord vergeleken. Het gaat er om wat iemand meeneemt en wat goed inzetbaar is in de gehandicaptenzorg én welke kennis en ervaring iemand nog moet opdoen om bekwaam te worden.

Algemene aanbevelingen

Het advies bestaat uit een algemene aanbeveling van scholing voor de functie van begeleider. Buiten het advies vallen nog de persoonsgebonden factoren, en locatie-, client-, en organisatie-gebonden eisen en eventuele wettelijke kaders. Voor de functie van persoonlijk begeleider is voor de kansrijke diploma’s vanaf niveau 4 een aanvullend advies geschreven. Organisaties kunnen naar eigen inzicht bekijken wat dan nog nodig is ter ondersteuning.