Achtergrond

Wetenschap en praktijk: het beste van twee werelden samen

14 maart 2013

Mensen met een verstandelijke beperking die de opleiding tot ervaringsdeskundige volgen, zijn beter in staat om over hun eigen ervaringen te vertellen. Dat blijkt uit onderzoek dat de academische werkplaats ‘Leven met een verstandelijke beperking’ heeft gedaan. Volgens prof. dr. Petri Embregts is dat belangrijk, zodat zij hun inbreng kunnen geven bij bijvoorbeeld gemeenten en zorginstellingen.

Uit datzelfde onderzoek blijkt verder dat mensen met een verstandelijke beperking dankzij de opleiding meer inzicht hebben in wat voor henzelf en voor anderen belangrijk is in het dagelijks leven. Ook weten ze hoe ze anderen kunnen ondersteunen.

Vorig jaar opende Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University, de academische werkplaats 'Leven met een verstandelijke beperking'. Binnen die academische werkplaats werkt de universiteit samen met instellingen in de gehandicaptenzorg. Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring komen op die manier bij elkaar.

De academische werkplaats is nu een jaar bezig. Hoe ziet de verbinding tussen de wetenschap en de praktijk er uit? Embregts: ‘Wat betreft de structuur, bestuurders van alle instellingen die bij de werkplaats betrokken zijn, komen eens in de drie maanden bij elkaar. Daarnaast heeft iedere instelling iemand aangesteld die de verbinding tussen de praktijk en wetenschap legt. Verbindingsofficieren noem ik ze, leden van onze coördinerende werkgroep. Zij denken met ons mee over nieuwe onderzoeksthema’s en zorgen dat onderzoeksresultaten in de praktijk terecht komen. Verder werken we met zogenaamde science practitioners, professionals die in de praktijk werken maar ook als onderzoeker aan de werkplaats verbonden zijn.’

De grote uitdaging volgens Embregts is om ervoor te zorgen dat nog meer mensen uit de praktijk en wetenschap elkaar weten te vinden. Daarover gaat het symposium dat de academische werkplaats donderdag 11 april organiseert. ‘Samen met elkaar willen we nadenken hoe en waar we elkaar kunnen vinden, hoe we samen ontbrekende kennis kunnen ontwikkelen en meer kennis kunnen delen.’

Tijdens het symposium ‘Wetenschap en praktijk: Door co-creatie verbonden’ komen ook de andere onderzoeksresultaten en producten van de werkplaats aan bod. Er is namelijk meer dan alleen de opleiding tot ervaringsdeskundige. Aan het eind van de dag worden de Anton Došen Scriptieprijs en de Jan van der Kruis Innovatieprijs uitgereikt. Prijzen die een brug slaan tussen de praktijk en de wetenschap. ‘Want daar draait het in de academische werkplaats en het symposium om.’

Symposium ‘Wetenschap en praktijk: Door co-creatie verbonden’ Donderdag 11 april, 9.00 – 17.00 uur in Tilburg. Zie voor meer informatie en aanmelden. http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/AWLVB/symposia/11april2013/