Zorgakkoord verzacht kabinetsmaatregelen

Het zorgakkoord dat gisteren is gepresenteerd verzacht ook voor de gehandicaptensector de maatregelen die in het regeerakkoord waren aangekondigd. Zowel de VGN als Brancheorganisaties Zorg (BOZ) en VWS zetten in hun persberichten de vruchten van de onderhandelingen op een rij.
Het zorgakkoord dat gisteren is gepresenteerd verzacht ook voor de gehandicaptensector de maatregelen die in het regeerakkoord waren aangekondigd. Zowel de VGN als Brancheorganisaties Zorg (BOZ) en VWS zetten in hun persberichten de vruchten van de onderhandelingen op een rij.

Het zorgakkoord werd afgesloten tussen het ministerie van VWS, de brancheorganisaties en de vakbonden, met uitzondering van Abvakabo. De VGN, één van de zes brancheorganisaties in de zorg, wijst erop dat de overheidsbijdrage voor de ontwikkeling van de arbeidskosten in stand blijft. Dit betekent dat er ruimte is om met de bonden te onderhandelen over groei van de lonen. De voorgenomen nullijn is van tafel. Wel blijft de ruimte voor stijging van de lonen beperkt, omdat er geen ruimte is voor zogeheten ‘incidentele loonontwikkeling’. Dat zijn loonstijgingen die de loonontwikkeling die in het bedrijfsleven buiten de CAO’s om plaatsvinden, proberen te evenaren.
De BOZ noemt in zijn persbericht het loslaten van de nullijn ‘grote winst’. VWS wijst er op dat er ook een sectorplan voor de zorg komt. In dit plan komen maatregelen te staan, zoals bijscholing, die ertoe leiden dat mensen die hun baan verliezen nieuw werk vinden.
De VGN wijst er met betrekking tot cliënten op, dat de extramuralisering wordt verzacht. Mensen die gebruik maken van zorgzwaartepakket 4 en een deel van de mensen met zorgzwaartepakket 3 blijven binnen de AWBZ. Enkele weken geleden wees hoogleraar Heleen Evenhuis erop dat deze mensen niet in staat kunnen worden geacht zelfstandig een huishouden te voeren.
Volgens de VGN blijven ook de dagbesteding en de huishoudelijke verzorging in 2014 behouden. Ook nieuwe cliënten in de Wmo kunnen in 2014 huishoudelijke hulp krijgen.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan de Koning
Telefoonnummer
06-53358421
Johan de Koning