Regiobijeenkomsten

Regiobijeenkomst Kwaliteit en opleiden in de gehandicaptenzorg

9.15 16.30
ASVZ in Sliedrecht

Van praat naar daad... Dat is het credo van vijf regiobijeenkomsten die de VGN organiseert rondom ‘bekwaam worden en je bekwaam voelen in het leveren van kwalitatief goede zorg’. Uniek aan deze regiobijeenkomsten is dat het twee werelden samenbrengt: kwaliteit en opleiden. Niet voor niets is het credo van praat naar daad. We gaan echt concreet met elkaar aan de slag: van elkaar leren en oplossingen bedenken.

handen met papieren poppetjes klein

Ochtendprogramma: kwaliteit 

Het ochtendprogramma van de regiobijeenkomsten is interessant voor kwaliteitsfunctionarissen, zorgprofessionals en andere betrokken partijen. Het is een vervolg op de Roadshow Werken met het Kwaliteitskompas die we eind 2022 zijn gestart. Centraal staat de inrichting van de nieuwe kwaliteitscyclus. Hoe breng je op een vernieuwende manier kwaliteit in beeld? En hoe werk je daarin samen met mensen met een beperking, verwanten, zorgprofessionals, raad van bestuur en raad van toezicht?  

Ook komt het werken met de Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte Zorg aan bod. Want, wat is goede, persoonsgerichte zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag eigenlijk? En hoe geef je daar bekwaam invulling aan? 

Middagprogramma: opleiden 

Het middagprogramma is interessant voor opleidingsadviseurs en -managers, HR-adviseurs, leden van de examencommissies en mbo- en hbo-docenten. Aan bod komen vraagstukken over werkbegeleiding, de inzet van zij-instromers met mbo-certificaten, het anders verantwoorden van skills en taakdifferentiatie.  

Grote onderwerpen waar gezamenlijke denkkracht voor nodig is: van collega’s, opleidingsorganisaties en zorgorganisaties die al het een en ander in gang gezet hebben. Welke oplossingen sluiten aan bij de ontwikkelingen in de regio? 

Verbindende netwerklunch 

Tussen het ochtend- en het middagprogramma is een netwerklunch georganiseerd, zodat er contacten gelegd kunnen worden tussen de wereld van kwaliteit en opleiden. Deelnemers kunnen samen verder praten over ‘bekwaam worden en je bekwaam voelen in het leveren van kwalitatief goede zorg’. 

Data 

De regiobijeenkomsten worden op de volgende data gehouden: 

  • 10 november bij ASVZ in Sliedrecht (regio west)  
  • 17 november bij het Noorderpoort College in Assen (regio noord) 
  • 21 november bij de VGN in Utrecht (regio midden) 
  • 29 november bij Amarant in Tilburg (regio zuid) 
  • 7 december bij Elver in Nieuw Wehl (regio oost) 

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 9.15 uur: inloop ochtendprogramma Kwaliteit 
  • 9.45 - 12.15 uur: ochtendprogramma Kwaliteit 
  • 12.15 - 13.00 uur: verbindende netwerklunch 
  • 13.15 uur: inloop middagprogramma Opleiden 
  • 13.30 - 16.30 uur: middagprogramma Opleiden 

Aanmelden 

Via het aanmeldformulier onderaan deze pagina kun je aangeven bij welke regiobijeenkomst en welk programmaonderdeel je aanwezig wilt zijn.

Optreden als procesbegeleider?

Vind je het leuk om processen te begeleiden en zou je een rol als procesbegeleider willen vervullen op deze dag? Dit kun je via onderstaand aanmeldformulier aangeven. Wij nemen daarna contact met je op om te kijken naar de mogelijkheden. Je hoeft overigens geen inhoudelijk expert te zijn om processen te begeleiden. Je kan dus ook als kwaliteitsmedewerker tijdens het middagprogramma over opleiden optreden als procesbegeleider. En andersom... 

Aanmeldformulier

Aanmelden voor regiobijeenkomst kwaliteit en opleiden in de gehandicaptenzorg

Ik ben:
Ik meld mij aan voor:
Ik meld mij aan voor:
Lunch je mee?
Vind je het leuk om een procesbegeleidende rol te vervullen op deze dag?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.

Deze pagina is een onderdeel van: