Nieuws

Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg uitgebreid met VG7

25 juli 2023

De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg is uitgebreid met een zesde doelgroepspecifieke uitwerking: passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag. Daarnaast heeft de leidraad een nieuwe vormgeving gekregen, passend bij het vernieuwde Kwaliteitskompas.

Cover Leidraad Persoongerichte zorg

Groeiende zorg rondom mensen met een VG7 indicatie 

Het aantal signalen over knelpunten rondom mensen met een VG7 indicatie neemt toe. Daarom is voor deze doelgroep een beschrijving van passende zorg ontwikkeld, als richtinggevend kader. De specificatie ‘Passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag’ is gericht op de invulling van en randvoorwaarden voor de zorgverlening aan mensen met een VG7-zorgprofiel met, waar mogelijk, specifiek aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en mensen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB). De beschrijving moet uiteindelijk leiden tot bredere implementatie van passende zorg in de praktijk 

Persoonsgerichte zorg aan mensen met een intensieve zorgvraag 

Bureau HHM heeft de specificatie ontwikkeld in samenwerking met experts uit het veld. Dit gebeurde op initiatief van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg en de specifieke uitwerkingen voor EVB en LVB die daarin staan, zijn de basis geweest voor deze nieuwe specificatie. De specificatie is per juli 2023 toegevoegd aan de leidraad. 

Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg 

De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg biedt essentiële elementen voor het leveren van persoonsgerichte zorg aan mensen met een intensieve zorgvraag. Het bestaat uit een generiek deel met elementen die van toepassing zijn op alle mensen met intensieve zorgvragen binnen de langdurige gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn er doelgroepspecifieke uitwerkingen gemaakt voor mensen met uiteenlopende intensieve zorgvragen: mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), met ernstig meervoudige beperkingen (EMB), met lichamelijke beperkingen (LB), met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en ernstige verstandelijke beperkingen (EVB). Met dus nu de uitbreiding ‘Passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag’. Dit heeft betrekking op mensen met een VG7 indicatie. 

Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 

De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg is onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg, net als de handreiking Ondersteuningsplannen en de handreiking Inzicht in Kwaliteit. Deze laatste handreiking is sinds dit jaar de opvolger van de handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie. Alle documenten werden tussen 2021 en 2023 geactualiseerd en van een vormgeving voorzien die op elkaar is afgestemd.  

De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg, inclusief de zes doelgroepspecifieke uitwerkingen, is onderstaand te downloaden. 

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: