Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg: twee aanvullende handreikingen en een leidraad

Onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 - 2028 zijn de handreiking Ondersteuningsplannen (behorend bij bouwsteen 1), de handreiking Inzicht in Kwaliteit (behorend bij bouwsteen 4) en de Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte zorg (behorend bij bouwsteen 1, 2 en 3).

Kwaliteitskompas Handreikingen en Leidraad

Handreiking Ondersteuningsplannen

In de handreiking Ondersteuningsplannen staat beschreven wat de wettelijke eisen zijn aan een ondersteuningsplan en op welke wijze professionals samen met mensen met een beperking, verwanten en het sociaal netwerk, hier invulling aan kunnen geven.

Download handreiking Ondersteuningsplannen

De handreiking Ondersteuningsplannen is geactualiseerd en is hier te downloaden.

Download handreiking Ondersteuningsplannen in het kort

In de verkorte versie van de handreiking Ondersteuningsplannen lees je een samenvatting van de twaalf onderdelen.

Handreiking Inzicht in Kwaliteit 

De handreiking Inzicht in Kwaliteit beschrijft hoe je vorm en inhoud kan geven aan de nieuwe kwaliteitscyclus uit het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg, met een tweejaarlijks kwaliteitsbeeld, een voortgangsbericht in het tussenliggende jaar en externe visitatie. 

Download handreiking Inzicht in kwaliteit

De handreiking Inzicht in Kwaliteit is geactualiseerd en is hier te downloaden.

Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg

De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg biedt essentiële elementen voor het leveren van persoonsgerichte zorg aan mensen met een intensieve zorgvraag. Het biedt handvatten voor onder andere het opstellen en doorontwikkelen van zorgprogramma’s en ondersteuningsplannen en voor reflectie.

Download Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg

Lees meer