Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas

samenwerken

De landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg is eigenaar van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de totstandkoming en de inhoud van het toenmalige Kwaliteitskader (2017) en het huidige Kwaliteitskompas (2023). Ook houdt de Stuurgroep zich bezig met de doorontwikkeling van het Kwaliteitskompas.

In de stuurgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

 • BPSW - Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk
 • Ieder(in) - Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
 • KansPlus - Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten
 • LSR - Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap
 • NVAVG - Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • NVO - Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen ook vertegenwoordiger van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • V&VN - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 • VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • ZN - Zorgverzekeraars Nederland namens de gezamenlijke zorgkantoren
 • In de rol van waarnemer: IGJ - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • In de rol van waarnemer: VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • In de rol van waarnemer: ZiNL - Zorginstituut Nederland
 • In de rol van agenda-lid: FLZ - Federatie Landbouw en Zorg

De stuurgroep heeft een onafhankelijke voorzitter:

Het secretariaat van de stuurgroep berust bij de VGN. Met een projectteam ondersteunt de VGN de ontwikkeling en de invoering van het kwaliteitskompas en betrekt daarbij externe expertise.

Commissie van Deskundigen

Verbonden met de landelijke stuurgroep is de Commissie van Deskundigen die zich buigt over de waaier met cliëntervaringsinstrumenten (bouwsteen 2). Deze commissie bestaat in 2022 uit de volgende personen:

 • Prof. dr. C. Ahaus (voorzitter)
 • Prof. dr. P. Embregts
 • Prof. dr. M. Minkman Het secretariaat van de commissie berust bij een eigen secretaris, met een ondersteunende rol voor de VGN.

Lees meer