Nieuws

Chris Kuiper nieuwe voorzitter Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg

23 januari 2023

Chris Kuiper is met ingang van 1 januari 2023 de nieuwe voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas. Hij volgt Pauline Meurs op die ruim drie jaar voorzitter van de stuurgroep is geweest. Tegelijk met de komst van Kuiper treedt het vernieuwde Kwaliteitskompas in werking.  

Pauline Meurs en Chris Kuiper
Pauline Meurs (links) draagt het stokje over aan Chris Kuiper. Foto: Peter Kruithof

Over het vernieuwde Kwaliteitskompas dat onder voorzitterschap van Meurs tot stand kwam en die koers die hij daarmee voor ogen heeft, zegt Kuiper: 'Een kompas geeft een richting aan. De daadwerkelijke koers bepalen we met elkaar. De Stuurgroep heeft daarbij de rol om alle perspectieven bij elkaar te brengen en tot een gedragen besluit te komen over de invulling van die koers. Mijn ambitie is om alle stemmen hoorbaar te maken bij zo’n besluit, zoals zorg en ondersteuning geboden hoort te worden gebaseerd op gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming.'

Weten vraagt meer dan meten

'De beroemde uitspraak vertrouwen is goed, controle is beter van Vladimir Lenin (de eerste premier van de Sovjet-Unie, RB) past binnen het denken dat alles meetbaar en controleerbaar moet zijn. Lenin is niet voor niets als dictator de geschiedenisboeken ingegaan', zegt Kuiper. 'Ik betwijfel of controle belangrijker is dan vertrouwen; ze gaan wat mij betreft hand in hand. Leren vraagt zowel inzicht in feiten als in beleving en daarbij de veiligheid om daarover na te denken en vervolgens te handelen. Ik hoop dat we met elkaar de komende jaren nog meer vormen vinden om een genuanceerd beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg, en daadwerkelijk goede zorg te kunnen (blijven) bieden.'

Samenwerkingsovereenkomst FLZ

Het eerste optreden van Kuiper was tijdens de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ), op vrijdag 20 januari. De Landelijke Stuurgroep en de FLZ streven naar een gezamenlijke kwaliteitsaanpak die op termijn volledig domeinoverstijgend kan werken. Het Kwaliteitskompas van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft betrekking op gehandicaptenzorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) met de intentie om zoveel mogelijk domeinoverstijgend en leveringsvorm vrij te werken. Het Kwaliteitskader van de FLZ heeft betrekking op zorg en ondersteuning aan alle mensen die op enig moment een (zorg)vraag hebben en hiervoor een zorgovereenkomst aangaan met een zorgboerderij (Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw).

Overdracht

Tijdens die dag gaf Meurs die de afgelopen drie jaar de voorzitter van de Stuurgroep was, het stokje over aan Kuiper (zie foto). Kuiper is directeur innovatie en kwaliteit bij iHUB, een organisatie voor jeugdhulp, speciaal onderwijs en jeugd-ggz. Hij is lector aan de Hogeschool Leiden en bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht aan de Universiteit van Amsterdam. Kuiper begon zijn loopbaan als ergotherapeut en promoveerde aan de universiteit voor Humanistiek. Door de jaren heen heeft Kuiper gewerkt in rollen als (kwalitatief) onderzoeker, docent, bestuurder, toezichthouder, en beroepsbeoefenaar. En hij heeft ervaring met vraagstukken in de (humanisering van) zorg en onderwijs. 

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: