Nieuws

Gehandicaptenzorg en zorglandbouw werken samen aan kwaliteit

20 januari 2023

De Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Samen streven ze naar een kwaliteitsaanpak die maximaal aansluit bij de intentie van de zorg en op termijn volledig domeinoverstijgend kan werken.

Stuurgroep Kwaliteitskompas
De nieuwe voorzitter van de Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg Chris Kuiper (links) en directeur Federatie Landbouw en Zorg Maarten Fischer ondertekenden vandaag de samenwerkingsovereenkomst. Fotograaf: Peter Kruithof

Integraal kwaliteitskompas leidt tot meer persoonsgerichte zorg

Een integraal kwaliteitssysteem kan soelaas bieden, want voor elke doelgroep en financieringsstroom aparte regels hanteren, staat persoonsgerichte zorg in de weg. Zorgaanbieders zijn tot 30 procent van hun tijd bezig met administratie. Tijd die niet aan de zorg wordt besteed. Dat moet anders, vinden de Stuurgroep en de FLZ. Bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zijn 178 zorgaanbieders aangesloten, bij de Federatie een kleine 900. Samen bedienen zij circa 300.000 cliënten.

Kwaliteit gezien vanuit de cliënt

Annemarie Peters, beleidsadviseur kwaliteit bij de VGN en secretaris van de Stuurgroep: 'Wij hebben ons Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg geactualiseerd en omgedoopt tot het Kwaliteitskompas, dat per 1 januari in werking is getreden. Een kompas geeft meer richting, terwijl een kader als beperkend kan worden ervaren. Het vernieuwde kompas is minder instrumenteel geworden, er is meer aandacht voor het perspectief van mensen met een beperking en hun verwanten, en meer aandacht voor professionele ontwikkeling. De rode draad uit het vorige kwaliteitskader, namelijk werken met een aanpak van reflecteren, leren en verbeteren, staat ook in het vernieuwde kompas nog fier overeind. Het legt een basis om vanuit vertrouwen met elkaar te werken aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning en uiteindelijk aan de kwaliteit van bestaan.'

Domeinoverstijgend en onafhankelijk van de financieringsstroom

Peters geeft ook aan dat het Kwaliteitskompas betrekking heeft op gehandicaptenzorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), maar dat de intentie is om zoveel mogelijk domeinoverstijgend en leveringsvorm vrij te werken. 'Van de zorglandbouw kijken we graag af hoe dit werkt in het sociaal domein (de WMO en Jeugdwet).'
Maarten Fischer, directeur Federatie Landbouw en Zorg: 'Ons kwaliteitskader is grotendeels gebaseerd op het kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg (de voorloper van het Kwaliteitskompas, red.). Ook bij ons staan reflecteren en leren centraal. Daarnaast hebben wij samen met de deelnemers (cliënten) concrete kernwaarden benoemd die samen te vatten zijn onder de noemers Samen, Buiten en Gewoon. Door binnen het werken aan kwaliteit te focussen op bijbehorende waarden zoals Ik hoor erbij en doe mee of We eten samen gezond blijven we bezig met de inhoud van de zorg, en hoeven minder tijd te besteden aan papierwerk.'

Samen verder werken

Door de samenwerking willen de Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en FLZ ook van elkaar leren, en een weg zoeken naar een kwaliteitsaanpak waarin de zorg en de cliënt centraal staan. Annemarie Peters: “Daarbij is het voor iedereen duidelijk hoe wij kwaliteit en veiligheid borgen; onafhankelijk van de cliënt of financieringsstroom. Dat schept vertrouwen voor cliënten, mantelzorgers, en de inkopers van zorg bij gemeenten en zorgkantoren.”

Kwaliteitskader zorglandbouw goed ontvangen

Bij de lancering van het kwaliteitskader van de zorglandbouw bleek afgelopen juni al dat het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheid en Jeugd erg gecharmeerd waren van de nieuwe aanpak rondom kwaliteitsborging; vooral ook het gebruik van taal die aansluit bij de zorg zoals die beleefd wordt. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten, wiens leden de WMO uitvoeren, omarmde onlangs het kwaliteitskader voor de zorglandbouw.

De FLZ is sinds een half jaar als agendalid toegetreden tot de Stuurgroep Kwaliteitskompas. Daardoor is de FLZ ook betrokken bij de ontwikkelagenda die gekoppeld zit aan het kompas. In deze ontwikkelagenda staan thema's waar de Stuurgroep de komende jaren aan wil werken, zoals de reikwijdte van het Kompas.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: