Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg: bouwstenen en hoofdstukken

Bouwstenen Kwaliteitskompas

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 - 2028 bestaat uit vier bouwstenen en drie aanvullende hoofdstukken.

De bouwstenen uit het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg zijn aanknopingspunten om dagelijks te werken aan kwaliteit en om zicht te krijgen op kwaliteit.

De hoofdstukken gaan in op de maatschappelijke context en de ambities die de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas heeft.

De vier bouwstenen van het Kwaliteitskompas:

Bouwsteen 1: Het zorgproces rond de individuele persoon

Als eerste vanuit het individu via een dialoog: wat heeft ieder persoon nodig als het gaat om de kwaliteit van bestaan? Is de ontvangen zorg en ondersteuning passend naar de wensen, behoeften en verlangens van mensen met een beperking en zijn of haar verwanten?

Bouwsteen 2: Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking

Als tweede vanuit groepsverband via een erkend cliëntervaringsinstrument: wat zijn de ervaringen van meerdere mensen over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen van de zorgaanbieder, en over hun kwaliteit van bestaan?

Bouwsteen 3: Professionele ontwikkeling

Als derde vanuit professionals over de invulling van hun rol en functioneren: wat hebben professionals nodig om hun professionele ontwikkeling vorm te geven en om de kwaliteit van zorg te verbeteren? En welke faciliteiten zijn daarvoor nodig?

Bouwsteen 4: Inzicht in kwaliteit

Op basis van de eerste drie bouwstenen ontstaat zicht op kwaliteit: wat gaat goed en wil je behouden en wat kan verbeterd worden? Dit komt samen in de vierde bouwsteen: Inzicht in kwaliteit. Zorgaanbieders geven alle betrokken partijen inzicht in kwaliteit met behulp van een kwaliteitsbeeld, een voortgangsbericht, en met visitatie voor een blik van buitenaf. Dit geeft een totaalbeeld van wat goed gaat en wat nog beter kan.

De aanvullende hoofdstukken:

De rol van de zorgaanbieder

In het hoofdstuk 'De rol van de zorgaanbieder', wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid die organisaties hebben richting professionals, zodat professionals op een goede manier invulling kunnen geven aan de bouwstenen.

Samenhang met landelijk zorgbeleid

Het beleid gericht op mensen met een beperking die zorg en ondersteuning ontvangen, is continu in ontwikkeling. In het hoofdstuk 'Samenhang met landelijk zorgbeleid' wordt, zonder uitputtend te zijn, aangegeven hoe een aantal uitgangspunten uit het kwaliteitskompas samenhangt met dit landelijke beleid.

Ontwikkelagenda

Tot slot is er een ontwikkelagenda opgenomen, waarop onderwerpen staan die de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg verder wil onderzoeken. Bijvoorbeeld de herijking van het begrip kwaliteit en een verbreding van de reikwijdte van het kwaliteitskompas.

Download het Kwaliteitskompas

Download het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 en lees de vier bouwstenen en de aanvullende hoofdstukken. Het Kwaliteitskompas in makkelijke taal is tegelijk een samenvatting van het Kwaliteitskompas.

Ook interessant