Nieuws

Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg onder de loep tijdens regiobijeenkomsten Kwaliteitskompas

07 juli 2023

De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg heeft een nieuwe vormgeving gekregen, passend bij het vernieuwde Kwaliteitskompas. De leidraad is onderdeel van het Kwaliteitskompas, net als twee handreikingen. Tijdens de regiobijeenkomsten Werken met het Kwaliteitskompas die de VGN in de afgelopen maanden organiseerde, bespraken deelnemers hoe je met de leidraad samen kan werken aan goede persoonsgerichte zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag.

Workshop Leidraad perspectief op persoonsgerichte zorg
Deelnemers in gesprek met elkaar en met VGN-beleidsadviseur Marion Kersten (midden) tijdens de workshop bij zorgorganisatie in Gemiva.

Wat is persoonsgerichte zorg? 

Wat versta jij onder goede, persoonsgerichte zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag? Met die vraag begonnen de sessies op de regiobijeenkomsten Werken met het Kwaliteitskompas. ‘Daarmee lag de bal op de stip en gingen we het gesprek met elkaar aan over de leidraad. Waarom hebben we die eigenlijk? Hoe ziet die leidraad eruit en hoe zet je de leidraad in?’, vertelt Marion Kersten, VGN-beleidsadviseur en medeorganisator van de sessie.  

Essentiële elementen voor persoonsgerichte zorg 

De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg biedt essentiële elementen voor het leveren van persoonsgerichte zorg aan mensen met een intensieve zorgvraag. Het bestaat uit een generiek deel met elementen die van toepassing zijn op alle mensen met intensieve zorgvragen binnen de langdurige gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn er vijf doelgroepspecifieke uitwerkingen gemaakt voor mensen met uiteenlopende intensieve zorgvragen: mensen met niet-aangeboren hersenletsel, met ernstig meervoudige beperkingen, met lichamelijke beperkingen, met lichte verstandelijke beperkingen en ernstige verstandelijke beperkingen. 

Maatwerk versus leidraad 

‘Bij elke regiobijeenkomst bleek weer dat mensen heel verschillend denken over persoonsgerichte zorg. Het was mooi om daar met elkaar over te praten, elkaar te inspireren en nieuwe inzichten op te doen’, zegt Kersten. Ze voegt daaraan toe dat er elke keer ook een bepaalde mate van spanning te voelen is als het gaat om de leidraad. ‘We zeggen namelijk persoonsgerichte zorg gaat om maatwerk, maar tegelijkertijd maken we een leidraad. Dat is nou niet echt een goed voorbeeld van maatwerk.’  

Een spiegel voor geboden zorg 

Kersten legt uit: ‘We willen zorgprofessionals met de leidraad aanwijzingen en aandachtspunten geven over persoonsgerichte zorg voor specifieke doelgroepen. Het is een spiegel voor de zorg die al geboden wordt, een kompas. Je zult altijd moeten blijven kijken naar wat de persoon met de beperking nodig heeft, wat voor hem of haar wel of niet werkt.’  

Emotioneel welbevinden 

Er was tijdens de bijeenkomsten ook veel herkenning, geeft Kersten aan. Elk van de doelgroepspecifieke uitwerkingen van de leidraad, gaat onder andere in op het emotioneel welbevinden van die betreffende doelgroep. Dat kwam tijdens de bijeenkomsten ter sprake. Zo gaat de uitwerking voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in op het levende verlies dat mensen met NAH ervaren, en dat professionals zich bewust zijn dat dit bij mensen met NAH vrijwel altijd op de voorgrond staat en blijft staan. ‘Bij de tweede sessie was een persoon met NAH aanwezig. Hij herkende zich hier volledig in. Het was de spijker op zijn kop. Daar kregen we een heel mooi gesprek over. Dat is dan zo mooi om te ervaren.’ 

Meer informatie regiobijeenkomsten 

De presentatie die tijdens de regiobijeenkomsten over de leidraad werd gehouden, is onderstaand te downloaden. Net als een overzicht met daarin de antwoorden op de vraag wat persoonsgerichte zorg is en tips voor het gebruik van de leidraad. 

Afgelopen maanden organiseerde de VGN samen met de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas vijf regiobijeenkomsten bij VGN-leden, om het werken met het vernieuwde Kwaliteitskompas in de praktijk te optimaliseren. We plaatsten meerdere artikelen over deze regiobijeenkomsten online:  

Meer informatie Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg 

De Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg is door de VGN-leden op de ALV van 2 december 2021 vastgesteld. De leidraad is onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg, net als de handreiking Ondersteuningsplannen en de handreiking Inzicht in Kwaliteit die sinds dit jaar de opvolger is van de handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie. 

De Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg heeft op 22 juni 2023 een toevoeging bij de leidraad goedgekeurd, specifiek voor zorg aan mensen met een VG7-indicatie. Het gaat om de beschrijving passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en intensieve zorgvraag. De Leidraad heeft ook een nieuwe vormgeving gekregen, passend bij de vormgeving van het kwaliteitskompas, en zal binnenkort op onze website gepubliceerd worden.

Opbrengsten workshop Leidraad perspectief op persoonsgerichte zorg

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: