Nieuws

Kwaliteitscyclus onder de loep tijdens de regiobijeenkomsten Kwaliteitskompas

23 juni 2023

Het geactualiseerde Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 geeft organisaties meer ruimte om zelf de vorm en de invulling van de aangepaste kwaliteitscyclus te bepalen. Maar, hoe breng je kwaliteit op een vernieuwende manier in beeld? Tijdens de vijf regiobijeenkomsten Werken met het Kwaliteitskompas ging één van de vier workshops over inzicht in kwaliteit.

Inzicht in kwaliteit
In gesprek over het vormgeven van de nieuwe kwaliteitscyclus tijdens de regiobijeenkomst Kwaliteitskompas bij Gemiva.

Nieuwe kwaliteitscyclus

De aangepaste kwaliteitscyclus staat beschreven in bouwsteen vier van het Kwaliteitskompas: Inzicht in kwaliteit. Hierin is het jaarlijkse kwaliteitsrapport vervangen door een tweejaarlijks kwaliteitsbeeld, met in het tussenliggende jaar een voortgangsbericht. Het is de bedoeling dat mensen met een beperking, verwanten en zorgprofessionals nauwer betrokken worden bij de totstandkoming hiervan. De frequentie van externe visitatie blijft ongewijzigd: tweejaarlijks. Door deze cyclus te herhalen, krijgen professionals, zorgorganisaties, mensen met een beperking, hun verwanten, en ook zorgkantoren, de inspectie en het ministerie inzicht in kwaliteit. Maar hoe pak je dat aan? 

Meer focus op het doel, minder op het middel 

Tijdens de regiobijeenkomsten gingen deelnemers aan de hand van een fictieve casus met elkaar in gesprek over het vormgeven van de nieuwe kwaliteitscyclus. Hoe waarborg je dat de focus meer op de bedoeling komt te liggen (intern en extern inzicht in kwaliteit) dan op de middelen waarmee je dat doet? En, hoe betrekken we mensen met een beperking, verwanten en professionals beter bij het geven van inzicht in kwaliteit?  

‘Niet eenvoudig, wel waardevol’ 

Omdat zowel mensen met een beperking, verwanten, zorgprofessionals, kwaliteitsfunctionarissen, managers, bestuurders als leden van de raad van toezicht waren uitgenodigd voor de regiobijeenkomsten, konden al deze verschillende perspectieven meegenomen worden in de dialoog. En als een perspectief ontbrak in een van de workshops, dan werd die rol door een andere deelnemer ingevuld. ‘Dat was echt heel waardevol’, geeft Peter Kruithof, VGN-manager, aan. Hij verzorgde een aantal workshops op de regiobijeenkomsten. ‘Het werd maar weer eens duidelijk hoe waardevol de dialoog over kwaliteit is. Deze gesprekken zijn lang niet altijd eenvoudig, maar wel heel erg nodig. Alle perspectieven zijn nodig om een inzicht in de kwaliteit te krijgen.’  

Samen in gesprek 

De fictieve casus gaf de deelnemers ook zelf het inzicht dat deze gesprekken binnen de eigen organisatie juist met al die perspectieven gevoerd moet worden. ‘Dus niet als stafafdeling samen met het bestuur de nieuwe kwaliteitscyclus vormgeven, maar juist samen met de ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking en professionals. Alleen dan wordt het een gedragen proces en kom je met elkaar tot nieuwe ideeën.’ 

Vormvrij

Gespreksonderwerp was ook de vormvrijheid van het kwaliteitsbeeld en het voortgangsbericht. Deze vormvrijheid was er al in het vorige Kwaliteitskader en wordt in het nieuwe Kwaliteitskompas extra benadrukt. ‘Organisaties hebben de vrijheid om kwaliteit in beeld te brengen op een manier die bij de organisatie past: dat kan bijvoorbeeld een papieren document zijn, een film of een toneelstuk. Er is veel mogelijk. Hoe dat aan te pakken en wat je dan precies gaat vormgeven, blijft een belangrijke vraag bij organisaties.’ 

Gesprektafels over vernieuwend in beeld brengen van kwaliteit 

De VGN heeft naar aanleiding van de regiobijeenkomsten besloten om in het najaar extra gesprekstafels te organiseren, geeft Kruithof aan. ‘Hiermee willen we de dialoog over het vernieuwend in beeld brengen van kwaliteit faciliteren. Want kwaliteitsbeleid is een permanente dialoog. Het is als het ware een film, waarbij je periodiek een foto neemt en dat vastlegt in een kwaliteitsbeeld of een voortgangsbericht.’ Meer informatie over de extra gesprekstafels die in het najaar zullen plaatsvinden, volgt op korte termijn. 

Meer informatie 

De aangepaste kwaliteitscyclus wordt beschreven in bouwsteen vier van het Kwaliteitskompas. De vernieuwde handreiking Inzicht in Kwaliteit is daar een uitwerking van. Het is de opvolger van de handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie. De handreiking is onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 en werd op 22 juni 2023 door de Landelijke Stuurgroep vastgesteld.  

Afgelopen maanden organiseerde de VGN samen met de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas vijf regiobijeenkomsten bij VGN-leden, om het werken met het vernieuwde Kwaliteitskompas in de praktijk te optimaliseren. We plaatsten meerdere artikelen over deze bijeenkomsten online: 

De komende weken plaatsen we ook een artikel over de Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte zorg online.  

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: