Nieuws

Handreiking Inzicht in Kwaliteit vastgesteld

23 juni 2023

De vernieuwde Handreiking Inzicht in Kwaliteit is op 22 juni 2023 vastgesteld door de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas. De nieuwe handreiking is onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028, en vervangt de handreiking Kwaliteitsrapport en externe visitatie. De nieuwe handreiking beschrijft hoe organisaties vorm kunnen geven aan de vernieuwde kwaliteitscyclus die beschreven staat in het Kwaliteitskompas.

Handreiking Inzicht in kwaliteit

Nieuwe kwaliteitscyclus 

De vernieuwde kwaliteitscyclus staat beschreven in bouwsteen vier van het Kwaliteitskompas: Inzicht in kwaliteit. Hierin is het jaarlijkse kwaliteitsrapport vervangen door een tweejaarlijks kwaliteitsbeeld, met in het tussenliggende jaar een voortgangsbericht. De frequentie van externe visitatie blijft ongewijzigd: tweejaarlijks.  

Inzicht voor alle perspectieven 

Het is de bedoeling dat mensen met een beperking, verwanten en zorgprofessionals nauwer betrokken worden bij de totstandkoming van het kwaliteitsbeeld, het voortgangsbericht en externe visitatie. Niet alleen stafafdelingen en bestuurders. Door deze cyclus te herhalen, krijgen professionals, zorgorganisaties, mensen met een beperking, hun verwanten, en ook zorgkantoren, de inspectie en het ministerie inzicht in kwaliteit.  

Bedoeling en uitwerking 

In de nieuwe handreiking Inzicht in Kwaliteit staat beschreven hoe organisaties vorm en inhoud kunnen geven aan deze nieuwe werkwijze; wat de bedoeling en de uitwerking van het kwaliteitsbeeld, het voortgangsbericht en de externe visitatie is; hoe zij zich tot elkaar verhouden,en; hoe alle perspectieven bij de totstandkoming betrokken kunnen worden.  

Vormvrij 

In de handreiking wordt benadrukt dat het kwaliteitsbeeld en het voortgangsbericht vormvrij zijn. Organisaties hebben de vrijheid om kwaliteit in beeld te brengen op een manier die bij de organisatie past: dat kan bijvoorbeeld een papieren document zijn, een film of een toneelstuk. Er is veel mogelijk.  

Gesprekstafels  

Om organisaties op weg te helpen in het vernieuwend in beeld brengen van kwaliteit, organiseert de VGN in het najaar gesprekstafels. Deze gesprekstafels zijn onderdeel van de Roadshow Werken met het Kwaliteitskompas 2023-2028 om het werken met het vernieuwde kompas te optimaliseren. Meer informatie over de extra gesprekstafels volgt op korte termijn.  

Meer informatie 

De handreiking Inzicht in kwaliteit is onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028. Ook de handreiking Ondersteuningsplannen en de Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte zorg zijn onderdeel van het Kwaliteitskompas.  

De handreiking Inzicht in Kwaliteit is hieronder te downloaden. 

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: