Blog

Afscheid van de gehandicaptenzorg: waarde(n)vol

07 november 2019

Jan Duenk, bestuurder van Abrona, neemt na 42 jaar vandaag afscheid van de zorg. Dit is de laatste column die hij schreef voor het blad Markant.

Jan Duenk

Door Jan Duenk
Hoe doe je dat, je loopbaan beëindigen?
Een vraag waar ik midden in zit, ik ervaar hoe je dat doet.   
Rationeel heb ik een besluit genomen, of was het toch mijn gevoel dat ingaf: ‘Het is mooi geweest.’
Als ik stop en ‘met pensioen’ ga heb ik 42 jaar in de zorg gewerkt.
Gevoel en ratio buitelen over elkaar heen. Ik maak dankbaar gebruik van beide invalshoeken die  steeds leiden tot dezelfde conclusie: het is mooi geweest.
Loslaten dus. Makkelijk gezegd… Maar hoe doe je dat eigenlijk, loslaten?
Werken in de zorg is werken met mensen, een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Er toe doen en van betekenis zijn.
Het welzijn van een mens is naar mijn mening niet ergens ‘af’ of ‘klaar’.
Je staat in het leven, maakt van alles mee en er ontwikkelt zich van alles. Dat gaat maar door en dat is maar goed ook. Ik ben daar deelgenoot en onderdeel van, en ik geef soms richting aan die ontwikkelingen.
En dan ben je zomaar op een leeftijd dat je gaat nadenken over het beëindigen van je loopbaan.
Ik ervaar het als (in)spannend, je bent nog volop betrokken maar de datum waarop je stopt staat vast.
En naarmate de datum dichterbij komt, ervaar je wat je moet loslaten. Ook zaken die niet af zijn of die anders lopen dan je je had voorgesteld.
Neem nu bijvoorbeeld de vacatures in je organisatie, je wilt ze zo graag ingevuld zien. Dat draagt immers bij aan het welzijn van mensen. Je ziet echter ook dat het niet lukt in de periode dat je zelf nog actief bent.
Loslaten dus.
Ik vind het niet makkelijk. Herkenbaar?
Het helpt als loslaten overlaten wordt, overlaten aan anderen die doorgaan met waar jij mee bezig was.
Grote kans dat zij het anders doen dan jij het deed, met nieuwe inzichten en andere opvattingen, maar het gaat wel door.
Het is waarde(n)vol om van betekenis te zijn
Als voorbijganger in het leven van een ander
Ieder brengt daarin zijn eigen kleur mee
De ontmoeting zorgt voor verbinding

Een verbinding die je op enig moment ook weer moet loslaten.
Het ga jullie allemaal goed. Ik laat het voortaan aan anderen over!

Jan Duenk
Jan Duenk Bestuurder Abrona

Deze pagina is een onderdeel van: