Blog

IASSIDD Congres: 'kennis is de brandstof voor het innoveren en verbeteren van de gehandicaptenzorg'

08 augustus 2019

Duizend kennisprofessionals kwamen op donderdag 8 augustus bijeen in Glasgow op het IASSIDD Congres, de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities. Senior beleidsmedewerker Marion Kersten was hier namens de VGN bij aanwezig en blogt over haar bevindingen.

foto

Voor Nederlandse kenniswerkers in de gehandicaptenzorg is Glasgow (Schotland) deze week ‘the place to be’. Want daar organiseerde IASSIDD van 6-9 augustus 2019 haar 16e wereldcongres. Waarom zo’n congres bij uitstek uitnodigt tot kennis delen? Dat heeft me erg gepuzzeld. Ik ontdekte dat het gaat om de community waarvan je je onderdeel voelt.

Het begon al driekwart jaar geleden, toen de congresorganisatie opriep tot bijdragen voor presentaties en posters. Bij de Nederlandse academische werkplaatsen leidde dat toen tot vele plannen voor symposia. Zo ook in ‘mijn’ Academische Werkplaats ‘Leven met een Verstandelijke Beperking’ (AWVB) bij Tilburg University. Met enkele collega science practioners kwamen we daar onder meer tot een opzet voor een symposium over ‘Knowledge processes: ways to improve the sharing and application of knowledge’. In de afgelopen maanden maakten we dit in een open uitwisseling tot een op elkaar aansluitend verhaal, waarin de som meer werd, dan een optelling van de delen.

Bij de presentatie, gisterochtend, bleek uit de positieve reacties van onze volle zaal dat deze opzet gewerkt had. Na mijn aftrap over de rol en de strategie van Nederlandse bestuurders van gehandicaptenzorgorganisaties volgden bijdragen over de houding van professionals over e-health en seksualiteit, met als sluitstuk een presentatie over de rol die onze eigen academische werkplaats vervult in kennisprocessen. Zelf was ik blij en tevreden dat we door onze inzichten te delen de praktijk verder kunnen brengen. Want kennis zorgt als brandstof voor het verbeteren en innoveren van de gehandicaptenzorg.

 En juist daarom treft het me des te meer, hoe ontzettend veel kennis gedeeld wordt deze dagen. Kenniswerkers uit de werelden van onderzoek, beleid en praktijk, zo’n 1000 congresdeelnemers uit 50 landen, zijn hiervoor naar Glasgow afgereisd. Vier dagen lang zie ik ze van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat continu aan het uitwisselen. Zie ik oude bekenden elkaar ontmoeten en zie ik nieuwe gezichten kennis maken. Ze spreken elkaar in wandelgangen en nemen deel aan de ruim 250 sessies over uiteenlopende thema’s als Ouder worden, Moeilijk verstaanbaar gedrag, Gezondheid, Technologie, Arbeidsparticipatie en Big data. In de sessies waaraan ik zelf deelneem zie ik ook de nieuwste generatie Nederlandse onderzoekers voor het eerst hun presentaties houden. De community groeit en zal terug in Nederland vast verder gaan met haar kennis ontwikkelen, delen, toepassen. Ik kijk nu al uit naar de innovaties die hieruit zullen volgen!       

Marion Kersten
mkersten@vgn.nl 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: