Blog

Innoveren? Juist nu!

Leestijd: 3 minuten
08 oktober 2020

Wat kun je als innovator bijdragen in deze crisis?, vroeg programmamanager innovatie bij ’s Heeren Loo Noëlle Sneep? Kun je wel innoveren in tijden van corona? ‘Ineens is kristalhelder waar het binnen 's Heeren Loo allemaal om draait.’

portretfoto van Noelle Sneep

Wat hebben ze in het primaire proces nu aan mij?

19 maart 2020. Ik zit aan de buis gekluisterd als premier Rutte de lockdown afkondigt. En, eerlijk is eerlijk, het eerste wat ik denk is: hoe dan? Hoe ga ik dit doen? Drie kinderen, geen werkkamer en een partner die zeker wèl naar het werk moet. Om direct daarna te denken: en onze cliënten dan? Hun ouders, verwanten? Al die medewerkers die hen begeleiden in hun dagelijks leven. Hoe moet het met hen? Alles in mij roept: ik wil helpen! Dus geef ik me op om bij te springen in de zorg. Maar ja, ik heb helemaal geen zorgopleiding, ik ben programmamanager innovatie. Wat hebben ze in het primaire proces nu aan mij?

Kunnen we nu wel innoveren?

In het teamoverleg dat we de volgende dag hebben, inderdaad digitaal en met drie kinderen op de achtergrond, blijkt iedereen met dezelfde vraag te worstelen. Want ineens is kristalhelder waar het binnen s‘ Heeren Loo allemaal om draait. Onze cliënten, hun netwerk en de medewerkers die dat allemaal mogelijk maken. Al het andere is minder belangrijk. Dat wisten we natuurlijk al, maar nu voelen we het ook. Wij hebben, als team innovatie, de overtuiging dat innovatie er juist om gaat het leven van onze cliënten beter, leuker en makkelijker te maken. En het werk van onze medewerkers zo mooi en makkelijk mogelijk. Door kansen van buiten te benutten om dezelfde dingen echt anders te doen. En fundamenteel anders naar vraagstukken te kijken, waardoor we echt andere concepten kunnen ontwikkelen die bijdragen aan de toekomst van onze zorg. Maar kunnen we dat nu waarmaken? En belasten we daarmee de organisatie in deze crisis niet veel te veel?

Wat is de kern van innovatie?

Nog diezelfde middag gaat de telefoon. Of we geen goede technologische oplossingen weten, die kunnen bijdragen aan zinvolle dagbesteding voor onze cliënten? We zijn allemaal blij in actie te kunnen komen en stampen in no time, samen met de regio’s en de afdeling communicatie de website 101 tips voor digitale dagbesteding uit de grond. De site heeft binnen een week 10.000 unieke bezoekers. Snel daarop volgen vragen over digitaal behandelen. Zoeken we naar hulpmiddelen om het contact tussen cliënten en hun verwanten toch zo goed mogelijk vorm te geven. Testen we afstandmeters. En onderzoeken we de mogelijkheden van augmented reality voor gedragswetenschappers om op afstand toch te kunnen observeren. Ieder nieuw project sterkt ons in het idee dat we ook vanuit onze expertise een relevante bijdrage kunnen leveren. En dat we steeds meer tot de kern komen van waar innovatie voor ons om draait.

Wat kunnen we leren van de coronacrisis?

En dan wordt het langzaamaan zomer. De vraag wat de coronacrisis ons heeft gebracht en wat we daarvan kunnen leren wordt breed gesteld. Aaron, een gepassioneerde jonge trendwatcher uit het team innovatie maakt een prachtige analyse van de trends die voortkomen uit de coronacrisis. Samen met innovatoren binnen ’s Heeren Loo vertalen we die naar vraagstukken en behoeftes in de zorg. De trend laat me ontsnappen spreekt tot de verbeelding. In een tijd waarin veel onzeker is en negatief nieuws ons lijkt te overspoelen is er behoefte aan ontsnapping, terwijl de mogelijkheden daartoe kleiner worden. Het blijkt mooi aan te sluiten bij projecten die nu weer op kunnen starten. Zo onderzoeken we of we met behulp van sensoren van Mentech Innovation BV, het moeilijk verstaanbare gedrag van cliënten, beter kunnen begrijpen en eerder kunnen ingrijpen bij stress. Onderzoeken we wat we aan beleving kunnen bieden voor cliënten en medewerkers met behulp van Virtual Reality. Johan Elbers, innovatiemanager bij ’s Heeren Loo regio Apeldoorn bedenkt een prachtige reisbeleving waarmee cliënten virtueel kunnen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. En een concept voor een ontspanningsruimte waar medewerkers heel gericht hun stress kunnen ontladen.

Innoveren staat nooit los van de behoeften

En nu is het oktober. Buiten wordt het eindelijk herfst. Daar waar ik gehoopt had dat een tweede golf nog even op zich zou laten wachten, lijkt dat niet het geval. Weer wordt alles in stelling gebracht om cliënten, verwanten en medewerkers zo optimaal mogelijk te ondersteunen in zware tijden. Of eigenlijk stonden de stellingen er nog. In elk geval in ons hoofd. Want wat wij leerden van de coronacorona is dat innovatie nooit los staat van de behoefte van de driehoek en van de organisatie. Innovatie helpt juist om die behoeftes te vervullen. Door fundamenteel anders te kijken en kennis van buiten naar binnen te brengen. Dus ja, innoveren in tijden van corona kan. Ik zou zeggen, juist nu!

Informatie

Noëlle Sneep is programmamanager innovatie bij ’s Heeren Loo. Het programma omvat ruim 50 verschillende test- en ontwikkeltrajecten waaraan gewerkt wordt met een zo breed mogelijk netwerk binnen en buiten ’s Heeren Loo. Doel is door dezelfde dingen anders te doen èn door andere dingen te doen bij te dragen aan goed leven voor de cliënten, mooi werk voor de medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie.

portretfoto van Noelle Sneep
Noëlle Sneep Programmamanager innovatie bij ’s Heeren Loo.

Deze pagina is een onderdeel van: