Blog

Mensen met (Z)EVMB ondersteunen, hoe doe je dat?

Leestijd: 2 minuten
23 september 2021

Ook mensen met (zeer) ernstige en meervoudige beperkingen hebben mogelijkheden en willen zich ontwikkelen. Hoe ondersteun je hen daarbij? Volgens Corintha Wijnhorst en Marga Nieuwenhuijse van Platform EMG kan programma Perspectief zorgprofessionals daarbij helpen.

Perspectief
Het programma in een leesbaar boekje.

Methode Vlaskamp wordt programma Perspectief

Het programma Perspectief kenden we al als het opvoedings/ondersteuningsprogramma de Methode Vlaskamp en heeft nu een nieuwe naam. Petra Poppes, Annette van der Putten en Carla Vlaskamp schreven er een een boek over.

Geschikt voor brede groep zorgprofessionals

Zoals de voorkant van het boek al zegt is het geschreven voor zorgprofessionals. En dat is goed gelukt! Doordat het boek toegankelijk is geschreven en wordt ondersteund met illustraties en praktijkvoorbeelden van mensen met (Z)EVMB is het geschikt voor een brede groep zorgprofessionals.

Ook mensen met (Z)EVMB hebben rechten

Hoofdstuk 1 en 2 beschrijven heel duidelijk de visie op wat belangrijk is voor mensen met (Z)EVMB. Ook worden uitgangspunten beschreven die de zorgprofessionals kunnen ondersteunen bij de zorg aan deze bijzondere mensen. Binnen het werkveld voor mensen met (Z)EVMB is ‘recht op invloed’ een actueel thema. Op een heldere wijze wordt in dit boek omschreven dat mensen met (Z)EVMB ook de gelegenheid moeten hebben om zelf te bepalen wat er met hen gebeurt.

Zorgprofessionals creëren ruimte

De visie die in dit boek uiteen gezet wordt is onder andere dat mensen met (Z)EVMB mogelijkheden hebben (hoe klein ze ook mogen lijken) en van daaruit recht hebben om zich te ontwikkelen. Aan de zorgprofessional de uitdaging om, onder andere, de mogelijkheden te gaan zien en van daaruit ruimte te creëren voor de ontwikkeling van de mensen met (Z)EVMB.

Het dagelijks leven van mensenmet (Z)EVMB

Hoofdstuk 3 behandelt onderwerpen die van belang zijn in het leven van mensen met (Z)EVMB . Dit zijn de volgende onderwerpen:  

  • alertheid
  • slaapproblemen
  • gedragsproblemen
  • pijnsignalering
  • passende dagactiviteiten
  • motorische activering
  • sociale contacten

Elk  onderwerp wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld besproken. Daarnaast is er in de bijlage een overzicht opgenomen  van vragenlijsten, testen en trainingen rond deze onderwerpen die de zorgprofessional ondersteunen. De informatie is zo opgebouwd dat het uitnodigt om het toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Werk doelgericht maar in kleine stapjes

Hoofdstuk 4 is de beschrijving van de methodiek waar het in dit boek om draait. In dit hoofdstuk staat op een duidelijke manier beschreven  hoe je in kleine stapjes doelgericht kunt werken met mensen met (Z)EVMB. Deze aanpak is heel belangrijk in het werken met mensen met (Z)EVMB omdat er vaak veel uitgezocht moet worden op diverse gebieden en het tijd en aandacht vraagt om hun signalen te leren begrijpen.

Verhouding met andere programma’s

Onze enige vraag is nog of en zo ja, hoe programma perspectief zich kan verhouden tot andere programma’s of methodieken die veel gebruikt worden in de zorg voor mensen met (Z)EVMB. Misschien kan hierover in de toekomst meer duidelijkheid komen.

Toegankelijk boekje helpt zorgprofessionals

Wij complimenteren de auteurs met dit mooie, prettig leesbaar en toegankelijk geschreven boekje. Het zal zorgprofessionals helpen in de zorg voor mensen met (Z)EVMB. En dat is waar we samen aan werken, om mensen met (Z)EVMB optimaal te verzorgen en ondersteunen en te zorgen dat zij alle ontwikkelingskansen krijgen die mogelijk zijn.

Informatie

Corintha Wijnhorst is coördinator van landelijk platform EMG. Daarnaast is zij werkzaam bij Stichting Philadelphia Zorg, onder andere als kwartiermaker initiatief Mooi Leven Huis (St. Nabij Netwek).

Marga Nieuwenhuijse is voorzitter van het Platform EMG. Daarnaast is zij directeur van dagbehandelingscentrum Omega in Amsterdam en onderzoeker in opleiding in het AMC.

Het boek is te bestellen op www.programmaperspectief.nl waar je ook meer informatie vindt over de training om te leren werken met Programma Perspectief. Programma Perspectief is een uitgave van de Academische Werkplaats EMB.

Corintha Wijnhorst en Marga Nieuwenhuijse Platform EMG

Deze pagina is een onderdeel van: