Blog

Zonder Stempel helpt mensen met een beperking die LHBTI-gevoelens hebben

Leestijd: 2 minuten
14 maart 2022

Zonder Stempel is een samenwerking tussen COC Nederland, LFB en Vilans. Zij komen op voor de belangen van mensen met een beperking die LHBTI-gevoelens hebben. Mensen met een beperking met LHBTI-gevoelens ervaren dit vaak als een dubbele beperking. Freek Felet, stagiair bij de VGN en ervaringsdeskundige bij de LFB, vertelt over Zonder Stempel en zijn eigen ervaringen.

Zonder Stempel
Landelijke ontmoetingsdag Zonder Stempel 2018 bij Odion in Wormerveer. Foto Angela Jutte

LHBTI, wat is dat?

18 procent van de vrouwen in Nederland geeft aan dat ze weleens seksueel aangetrokken zijn tot hetzelfde geslacht, onder de mannen is dit 13 procent.  LHBTI-gevoelens komen voor bij alle bevolkingsgroepen. LHBTI betekent: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Intersekse. 

Aandacht voor LHBTI-gevoelens bij mensen met een beperking

Ook mensen met een beperking kunnen LHBTI-gevoelens hebben en het is belangrijk dat zorgprofessionals hier aandacht voor hebben. Als zorgprofessionals niet voldoende aandacht besteden aan de LHBTI-gevoelens van cliënten, kunnen zij hier last van krijgen. Het kan zijn dat mensen met een beperking zich niet begrepen voelen en daardoor in een isolement komen.

Een dubbele beperking

Veel mensen met een beperking die LHBTI-gevoelens hebben ervaren dit als een dubbele beperking. Voor mensen met een beperking is het al lastiger om een relatie te vinden, laat staan als je een homoseksuele relatie zoekt.

Mijn ontdekkingstocht

Ook ik heb een hele weg afgelegd voordat ik goed kon omgaan met mijn homoseksuele gevoelens. Zelf heb ik een lichamelijke beperking, ik ben spastisch. Ik maak grotendeels gebruik van een rolstoel, praat iets moeizamer en heb moeite met de fijne motoriek. Op mijn twaalfde kwam ik erachter dat ik op jongens viel. 

Inmiddels ben ik zielsgelukkig

Op mijn achttiende wilde ik iets met mijn seksualiteit gaan doen en ben ik naar het COC gegaan. Bij het COC heb ik toendertijd wat mindere ervaringen gehad,  waardoor ik mijn seksualiteit heb geparkeerd. Totdat ik via mijn zorgorganisatie in aanraking kwam met Zonder Stempel, een initiatief van COC Nederland voor LHBTI'ers met een beperking. Inmiddels ben ik al acht jaar zielsgelukkig met mijn partner.

Zonder Stempel

Zonder Stempel is een samenwerkingsverband tussen COC, LFB en Vilans. Zonder Stempel komt op voor de belangen van LHBTI'ers met een beperking. Eén van de paradepaardjes van Zonder Stempel zijn de 22 ontmoetingsgroepen door heel Nederland. Iedere ontmoetingsgroep van Zonder Stempel heeft maandelijks een bijeenkomst, waar  LHBTI'ers met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. Veel van de bezoekers zien de ontmoetingsgroep als enige plek waar ze echt zichzelf kunnen zijn.

Overige activiteiten van Zonder Stempel

Naast de ontmoetingsgroepen doet Zonder Stempel de volgende activiteiten:

  • De training Samen Sterker Zonder Stempel
    De LFB leidt mensen met een beperking en hun coaches op tot duo-ambassadeurs. In een tweedaagse training leren de duo-ambassadeurs om het thema LHBTI bespreekbaar te maken in de zorgorganisatie.

  • Zichtbaarheidsactiviteiten tijdens evenementen voor LHBTI'ers

  • Het trainen van zorgprofessionals om het gesprek met cliënten over seksuele diversiteit aan te gaan.

Instrumentenbox Zonder Stempel

Zonder Stempel heeft een instrumentenbox ontwikkeld voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. Deze instrumentenbox biedt allerlei handvatten, werkvormen en tips om met cliënten in gesprek te gaan over seksuele diversiteit.  Ook biedt de instrumentenbox mogelijkheden om met begeleiders onderling in gesprek te gaan over het thema seksuele diversiteit.
Recent heeft de toolbox een update gehad.

Aandacht voor LHBTI-gevoelens in de gehandicaptenzorg

Mijn droom voor de toekomst is dat alle begeleiders aandacht hebben voor mensen met LHBTI-gevoelens, zodat hun ervaring van een dubbele beperking minder wordt.

Meer informatie

  • Klik hier voor meer informatie over Zonder Stempel
  • Klik hier om naar de pagina van de instrumentenbox te gaan

Over de auteur

Freek Felet zit in het laatste jaar van de HBO-opleiding Communicatie en Multimediadesign en doet zijn afstudeerstage bij de VGN op het gebied van crisiscommunicatie. Daarnaast werkt Freek als ervaringsdeskundige bij de LFB en is hij vrijwilliger en ambassadeur bij Zonder Stempel.

Freek Felet
Freek Felet Externe

Deze pagina is een onderdeel van: