CAO-nieuws

Vakbonden vinden loonvoorstel VGN onvoldoende

09 mei 2023

Vandaag kwamen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de vakbonden bij elkaar om over de loonontwikkeling van medewerkers in de gehandicaptenzorg te spreken. Tijdens dit overleg heeft de VGN een voorstel gedaan om de lonen in 2023 en 2024 in totaal met ruim 13% te laten stijgen. Dit is inclusief de al per 1 mei 2023 afgesproken algemene loonsverhoging van 3,2%. Helaas bleek het voorstel onvoldoende om over door te praten.

CAO gehandicaptenzorg

De voorgestelde loonsverhoging, met name in 2023, in combinatie met een verlenging van de looptijd van de Cao-Gehandicaptenzorg was voor de bonden niet acceptabel. Het overleg is daarom opgeschort. Een nieuwe overlegdatum is nog niet vastgesteld.

VGN biedt 10% extra loonstijging voor medewerkers in de gehandicaptenzorg

Het voorstel dat de VGN op tafel legde, richt zich op alle medewerkers en hun financiële draagkracht, maar in het bijzonder van medewerkers tot en met de zogenoemde middengroepen. Op basis van het VGN-voorstel krijgen zij er in zowel in 2023 als in 2024 5% bij. Daarbovenop zijn er voor grote groepen medewerkers inkomensverbeteringen in 2023 op basis van eerder gemaakte afspraken zoals aanpassing van salarisschalen en eenmalige uitkeringen.

Medewerkers tegemoetkomen, aandacht voor financiële risico’s zorgorganisaties

De VGN wil graag zo snel als mogelijk medewerkers tegemoetkomen met een aanvullende loonstijging. Juist in deze tijden met inflatie en kostenstijgingen wil de brancheorganisatie de koopkracht van medewerkers verbeteren. Het afbreken van het overleg met de bonden vinden we dan ook zeer teleurstellend.

Bij het gedane voorstel hield de VGN uiteraard ook rekening met de financiële mogelijkheden van zorgorganisaties binnen de gehandicaptenzorg. Daarbij heeft de branche haar nek uitgestoken. Het voor de organisaties vergaande voorstel betekent dat zij financiële risico’s lopen, die nog net als aanvaardbaar worden ervaren ten opzichte van kwaliteit van zorg, kwaliteit van arbeid en bedrijfsvoering.

Van informeel overleg naar onderhandeling

In een eerder stadium vond er al informeel overleg plaats met de bonden over het verbeteren van de koopkracht van medewerkers. Hoewel er reeds een loonafspraak is in de huidige cao, werden partijen het met elkaar eens dat een extra loonsverhoging op z’n plaats is. De leden van VGN en MEE NL hebben een mandaat gegeven aan de Cao-delegatie om een aanvullende loonafspraak te maken voor 2023 en 2024.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink