Nieuws

Cao-delegatie krijgt mandaat voor cao-overleg

08 mei 2023

Op woensdag 26 april verleende de algemene ledenvergadering van de VGN een mandaat aan de cao-delegatie om met de vakbonden in overleg te gaan over aanvullende loonafspraken voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Dit mandaat kwam er niet vanzelf, er ging een intensief gesprek aan vooraf waarin alle argumenten voor en tegen het besluit werden besproken.

CAO Gehandicaptenzorg

Medewerkers financieel tegemoet komen

Tijdens de vergadering waren de VGN-leden het erover eens dat we als branche iets moeten doen om medewerkers financieel tegemoet te komen, gezien de stijgende kosten. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over de financiële gevolgen die deze tegemoetkoming heeft voor de kwaliteit van zorg, kwaliteit van arbeid en de bedrijfsvoering. De delegatie is met klem verzocht om daar rekening mee te houden tijdens de onderhandelingen.

Samen met de bonden naar een optimaal resultaat

De cao-delegatie bereidt zich nu voor op het voorstel richting de vakbonden en op hoe we samen met hen een optimaal resultaat kunnen bereiken voor medewerkers en organisaties in de gehandicaptenzorg. Vervolgens gaat de delegatie met de bonden in gesprek.

Muriel
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn