CAO-nieuws

VGN biedt 15 procent, maar geen CAO-resultaat

30 mei 2023

Het overleg dat de Cao-partijen op 30 mei opnieuw met elkaar hebben gevoerd over extra loonontwikkeling voor medewerkers in de gehandicaptenzorg leidde niet tot resultaat. Na een dag te hebben onderhandeld, besloten de partijen om de uitkomst aan hun achterban voor te leggen. Eind juni informeren ze elkaar over de uitkomst van deze raadpleging.

CAO geen onderhandelingsresultaat.jpg

Twee jaar, vier onderdelen

De VGN legde vandaag een bod neer dat voor 2023 uit twee onderdelen bestaat: per 1 december een algemene structurele salarisverhoging van 6 procent en daarvoor al in augustus een eenmalige uitkering van 300 euro (op fulltime basis). 
Voor 2024 zou daar dan op 1 november nog een algemene structurele salarisverhoging van 4 procent bovenop komen, die in april van dit jaar wordt voorafgegaan door een eenmalige uitkering van 400 euro (op fulltime basis). Om dit mogelijk te maken wil de VGN de looptijd van de Cao verlengen tot 1 december 2024.

Flinke loonontwikkeling

Samengevat betekent dit in bijna twee jaar tijd (’23 en ’24) een loonsverhoging van 10 procent, vermeerderd met twee incidentele uitkeringen van in totaal 700 euro. Tezamen met de loonstijging die deze maand is uitgekeerd, zou de totale loonontwikkeling daardoor in deze periode uitkomen op 15 procent.

Looptijd  was bottleneck

'We hebben een goed en verantwoord bod gedaan', liet de VGN-delegatie direct na afloop van het overleg weten. Dat overigens niet alleen over loon ging, maar vooral ook over de looptijd. 'Wij kunnen ons bod waarmaken als we het over heel 2024 kunnen uitvoeren. Daarbij hebben we aangegeven dat we bereid zijn om in 2024 opnieuw in overleg te gaan als de druk van de inflatie en/of onze onderhandelingsruimte daar aanleiding toe geven. De vakbonden willen echter een kortere looptijd, tot de zomer van 2024. Daarmee zou de huidige cao worden verlengd met nog geen half jaar…  Het is spijtig, vooral voor onze medewerkers, dat we er nog niet uit zijn en nu de raadpleging moeten afwachten.'

Medewerkers tegemoetkomen, aandacht voor financiële risico’s zorgorganisaties

Zoals eerder gecommuniceerd wil de VGN graag zo snel als mogelijk medewerkers tegemoetkomen met een aanvullende loonstijging. Juist in deze tijden met inflatie en kostenstijgingen wil de brancheorganisatie de koopkracht van medewerkers verbeteren. 

Bij het gedane voorstel hield de VGN uiteraard ook rekening met de financiële mogelijkheden van zorgorganisaties binnen de gehandicaptenzorg. Daarbij heeft de branche haar nek uitgestoken. Het voor de organisaties vergaande voorstel betekent dat zij financiële risico’s lopen, die nog net als aanvaardbaar worden ervaren ten opzichte van kwaliteit van zorg, kwaliteit van arbeid en bedrijfsvoering.

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: