Document

Brochure jaarverantwoording boekjaar 2021

Deze brochure licht toe hoe de openbare jaarverantwoording over het boekjaar 2021 plaats vindt. Over het boekjaar 2021 blijft de doelgroep (wie er wel en niet moet verantwoorden) gelijk en blijft ook de informatie die moet worden openbaar gemaakt gelijk aan de Regeling verslaggeving WTZi evenals de wijze waarop de openbaarmaking van deze informatie kan plaatsvinden.

cover openbare jaarverantwoording over de bedrijfsvoering van zorgaanbieders

Deze pagina is een onderdeel van: