Thema

Goed bestuur

Jaarverslag

Tijdlijn

december 2019

  • Sinds 1 januari 2017 geldt de nieuwe Governancecode Zorg. In dat kader heeft de BoZ in de loop van 2017 de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) ge├»nstalleerd. Deze commissie heeft onder meer als taak om adviezen te geven aan de BoZ over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg. In oktober 2019 heeft de IAC een eerste advies uitgebracht aan de BoZ in de vorm van een rapport met de titel: Good Governance: een gezamenlijke opgave.

november 2019

januari 2019

  • Tijdens een extra ledenvergadering is vandaag de door het bestuur voorgedragen Boris van der Ham (1973) benoemd tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De leden stemden unaniem in met de voordracht. Van der Ham neemt de voorzittershamer over van vicevoorzitter Greet Prins. Zij nam na het vertrek van Femke Halsema het voorzitterschap tijdelijk waar.

november 2018