Thema

Goed bestuur

Jaarverslag

Tijdlijn

02 juli 2020

11 mei 2020

  • In juli 2020 is de behandelzorg van Lijn5 overgedragen en afgerond. Een groot deel van de jeugdhulp aan cliënten en gezinnen wordt voortgezet door andere zorgorganisaties. Vaak met behoud van de nu betrokken medewerkers en locaties. Zo blijft de jeugdhulp - met daarbinnen de opgebouwde expertise van Lijn5 rond cliënten met een licht verstandelijke beperking - behouden.

21 april 2020

  • Amersfoort, Groningen - Voor de overname van De Noorderbrug door ’s Heeren Loo staat niets meer in de weg nu de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hun goedkeuring hebben gegeven aan de plannen van beide zorgorganisaties. Daarmee is de bestuurlijke fusie tussen beide organisaties een feit.

20 december 2019