Thema

Goed bestuur

Zorgaanbieders zorgen voor kwalitatief goede en veilige zorg. Goed bestuur, samenwerking en toezicht zijn daar belangrijke voorwaarden voor.

Tijdlijn

05 januari 2023

08 december 2022

13 oktober 2022

  • Sinds 1 januari 2022 geldt de geactualiseerde Governancecode Zorg. De brancheorganisaties in de zorg willen graag dat meer cliënten, medewerkers en andere belangstellenden kennismaken met de zeven principes van de code. Daarom hebben de brancheorganisaties een verkorte versie uitgebracht. Dit kan bijdragen aan het gesprek over hoe de principes van de code doorwerken in uw organisatie.

    U kunt de verkorte versie downloaden via onderstaande link.

01 augustus 2022

21 juni 2022