Document

Eindrapportage Opzet monitor Wet zorg en dwang 2020

27 januari 2021

Het primaire doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de uitvoering van de Wzd en implementatievraagstukken in kaart te brengen, nu en in de toekomst.

Deze pagina is een onderdeel van: